استخراج دانش از شبکه های اجتماعی

استخراج دانش از شبکه اجتماعی با توجه به گستردگی این شبکه ها لازم و ضروری می نماید.
  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد