انواع محتوای متنی در رسانه های اجتماعی

انواع محتوای متنی در رسانه های اجتماعی


  • 1,665 بازدید

عموما دو نوع از محتوای متنی در رسانه های اجتماعی وجود دارد: ارسال های مستقل، مثل نقد ها یا بلاگها، و دیالوگ های آنلاین، مثل بحث ها و مناظرات.

دیالوگهای آنلاین

دیالوگهای آنلاین محاوره ای و معمولا دارای تبادلات تعاملی دو یا بیش از دو شرکت کننده است که در این مورد با ارسال های مستقل که در آن یک نویسنده وجود دارد متفاوت است. دیالوگ های آنلاین معمولا پر از نظر است. به علاوة احساسات منفی و مثبت، آنها میتواند شامل توافق، مخالفت (یا مشاجره) باشد که به عنوان شکلی از احساس یا نظر تعاملی در نظر گرفته میشود. همچنین به دلیل تعاملات کاربر، تحلیل های اضافه ای میتواند انجام شود. مثلا ما میتوانیم به وضعیت هر فرد درون بحث، گروهی از افراد در کمپ های ایدئولوژیکی متفاوت، استخراج ابراز مخالفت یا موافق بودن، کشف مباحث ادامه دار یا طبیعت مباحثة دو به دوی کاربر پی ببریم. بدلیل اینکه در مباحث و مناظرات قرار است دلایل و منطق شرکت کنندگان به سوی هدفی مشترک حرکت کند، ما میتوانیم بررسی کنیم که آیا شرکت کنندگان بر این اساس رفتار کرده اند که به عبارتی یعنی بحثی منطقی با ادعا های توجیه پذیر ارائه کرده یا تنها برخورد های ایدئولوژیکی متعصبانه و خودخواهانه از خود نشان داده است. چنین تحلیلی خیلی برای علوم اجتماعی مناسب است. مثل حوزه های علوم سیاسی و ارتباطی.

 

عقاید

عقاید[1] ارسال هایی هستند که دربارة مقاله ای منتشر شده (مثل یک مقالة خبری، پست بلاگ یا یک نقد)، یک ویدیو، یک تصویر یا قطعه ای از موسیقی عقیده‌ای را ابراز میکنند. آنها معمولا ترکیبی از ارسالهای مستقل و دیالوگی هستند. با نگاهی به عقاید مقالات آنلاین، ما میتوانیم ارسالهای عقاید گوناگونی را مشاهده کنیم، مثلا نقد آن مقاله، سوال از نویسندة مقاله یا دیگر خواننده، جواب به سوال، بحث میان خوانندگان و بین خوانندگان و نویسندة مقاله.

 

[1] comments