بررسي ويژگي هاي هوش تجاري در دانشگاه الكترونيكي

بررسي ويژگي هاي هوش تجاري در دانشگاه الكترونيكي


  • 465 بازدید

 آکادمی داده  که به زودی پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد سالهاست به دنبال ایجاد محتوای مفید برای علاقه مندان علوم داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط است.  آکادمی داده  امیدوار است با این اقدامات بتواند اثری هر چند اندک در افزایش آگاهی علاقه مندان به این حوزه ها داشته باشد. در این سری مقالات  آکادمی داده  تلاش دارد مقالات جالب، جدید، پر محتوا و اثرگزار را در علوم داده‌کاوی، متن کاوی، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط ارایه نماید. در این سری مقالات ابتدا مقدمه و سپس نتیجه گیری مقالات ارایه شده است و سپس‌ فایل پی دی اف مقاله برای دانلود رایگان علاقه مندان توسط  آکادمی داده تهیه شده و قابل دانلود است.

خلاصه
امروزه بیشتر سازمان ها به استفاده از هوش تجاری برای اتخاذ تصمیمات بهتر تجاری، متمایل گشته اند. دانشگاه های الکترونیکی نیز به عنوان یکی از نهادهای فعال در جامعه، که از بالاترین مرکز اندیشه ورزی و تولید علم در جامعه محسوب می شوند، از این قاعده مستثنی نیستند. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی پرداخته می شود. این تحقیق با بررسی جامع ادبیات موضوعی، ویژگی های هوش تجاری در قالب ۳۹ متغیر استخراج و سپس با انجام تحلیل عاملی، این متغیرها به ۷ عامل تقسیم شدند، که به ترتیب میزان اهمیتشان شامل ۱- قابلیت تحلیل داده ها، ۲- نگهداری استاندارد داده ها، ۳- یکپارچگی داده ها، ۴ بصری سازی داده ها، ۵- انتقال دانش، ۶- درگاه های اعلان، ۷- قابلیت اعتماد می باشند. بنابراین با استفاده از ویژگی های هوش تجاری مطرح شده و ترتیب اولویت بندی آن ها بر حسب میزان اهمیتشان در دانشگاه های الکترونیکی می توان موجبات بهبود عملکرد، مدیریت بهتر و مؤثرتر و پشتیبانی از فضای تصمیم گیری فراهم کرد.

نتیجه گیری
در این مقاله ضرورت بررسی و اولویت بندی ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی مطرح شد و نشان داده شد که به واسطه این ارزیابی می توان تصمیم گیری دانشگاه های الکترونیکی را به واسطه پیاده سازی و اجرای صحیح و هدفمند هوش تجاری در این دانشگاه ها ارتقاء بخشید، در این پژوهش به منظور بررسی ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی دو پرسش اساسی مطرح گردید
١- سوال اول تحقيق: ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه های الکترونیکی چیست؟ 
 به جهت پاسخگویی با سوال فوق، ابتدا با بررسی گسترده ادبیات موضوع در این حوزه، ۳۹ ویژگی هوش تجاری گردآوری گردید و پرسشنامه ای مبتنی بر این ویژگی های استخراج شده، طراحی گردید، پرسشنامه ها بین خبرگان این حوزه یعنی اعضای هیات علمی حوزه فناوری اطلاعات در دانشگاه های الکترونیکی توزیع گردید و پاسخ دهندگان از بین متغیرهای مورد بررسی، ویژگی های با اهمیت تر را به عنوان ویژگی هوش تجاری در دانشگاه های الکترونیکی انتخاب نمودند. پس از آن با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، این ویژگی ها به ۳۸ متغیر تقلیل یافت و در قالب ۷ عامل اصلی تقسیم بندی و بر اساس متغیرها، هر کدام از عامل ها نامگذاری شدند. بنابراین می توان قابلیت تحلیل داده ها بصری سازی داده ها، یکپارچگی داده ها، نگهداری استاندارد داده ها، قابلیت انتقال دانش، قابلیت اعتماد و درگاه های اعلان را به عنوان ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه های الکترونیکی دانست.
٢- سوال دوم تحقیق: اولویت بندی و اهمیت هر یک از ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه های الکترونیکی به چه صورت می باشد؟
پس از اینکه ویژگی های هوش تجاری در قالب ۷ عامل مشخص شدند. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از عامل ها بر اساس بار عاملی مرتبط می شدند، بنابراین اولویت بندی و اهمیت هر یک از ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه های الکترونیکی صورت زیر می باشد
1- قابلیت تحلیل داده ها (۱-۱ پردازش تحلیلی برخط، ۱-۲ مکعب داده ها، ۱-۳ شناسایی الگوها، ۱-۴ فرآیند کاوی، ۱-۵ تحلیل های سری زمانی، ۲ فرآیند کاوی، ۷۱ استخراج قواعد انجمنی: ۱- قابلیت پیش بینی، ۱-۹ خوشه بندی و طبقه بندی، ۱-۱۰ بهینه سازی ۱-۱ تحلیل آماری، ۲-۱۲ یکپارچه سازی داده ها، ۱-۱۳ وب کاوی). 
۲- نگهداری استاندارد داده ها (۲-۱ قابلیت کنترل و نظارت بر جریان داده ها، ۲-۲ استخراج، انتقال و بارگذاری داده های۳ - ۲ استاندارد سازی داده ها، ۲-۴ انبار سازی داده ها در پایگاه داده، ۲-۵ ذخیره سازی داده ها، ۲-۶ بهبود کیفیت داده ها، ۲-۷ گردآوری داده ها)
 ۳- یکپارچگی داده ها (۳-۱ قابلیت ارسال داده به سایر سیستم ها، ۳-۲ قابلیت ورود داده از سایر سیستم ها، ۳-۳ قابلیت تبدیل فرمت داده ها، ۳-۴ یکپارچگی با سایر سیستم ها).
۴- بصری سازی داده ها (۴-۱ سهولت استفاده، ۴-۲ رضایت کاربران، ۴-۳ طراحی کاربر پسند، ۴-۴ قابلیت تفسیر و تجسم داده ها)
 ۵- قابلیت انتقال دانش (۵-۱ ارائه داشبوردها، ۵-۲ توصیه گری، ۵-۳ دسترسی گسترده کاربران، ۵-۴ استفاده از شبکه های اجتماعی)
 ۶- درگاه های اعلان (۶-۱ استفاده از درگاه وب، ۶-۲ استفاده از درگاه پست الکترونیک، ۶-۳ هشداردهی،
۴ - ۶ استفاده از درگاه موبایل) 
۷- قابلیت اعتماد (۷-۱ قابلیت اطمینان داده ها، ۷-۲ امنیت داده ها)
بنابراین دانشگاه های الکترونیکی فعال در این عرصه می توانند بر اساس ویژگی های ذکر شده و بر حسب میزان اهمیت آن ها، جهت طراحی و پیاده سازی هوش تجاری در سیستم دانشگاهی خود اقدام نمایند تا از طریق فضای پشتیبانی تصمیم بهتری را ایجاد نمایند و به مزیت رقابتی در بین همتایان خود در این حوزه دست یابند.
تحقیق حاضر دارای محدودیت هایی نظیر اینکه عامل های بدست آمده به عنوان ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی تنها ۲۵/ ۷۰ درصد واریانس متغیرهای تحقیق را تبیین می نمایند و در واقع ۷۵/ ۲۹ درصد واریانس باقی مانده شامل ویژگی ها و شاخص های دیگری می شوند و نتایج حاصل از این تحقیق منحصر به جامعه آماری دانشگاه های
الکترونیکی بوده و استفاده از آن برای سایر سازمان ها باید با احتیاط صورت پذیرد. لذا بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود تحقیقات تکمیلی جهت یافتن سایر ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی، مطالعه فرصت ها و تهدید های موجود در فضای رقابتی آموزش عالی به ویژه در دانشگاه های الکترونیکی با توجه به نقاط ضعف و قوت آن ها جهت استفاده از هوش تجاری، بررسی آثار و پیامد ناشی از استقرار هوش تجاری با رعایت اولویت بندی ویژگی های هوش تجاری ناشی از این پژوهش در دانشگاه الکترونیکی جزو اولویت های پژوهشی محققان جهت تحقیقات آتی قرار گیرد.

این مقاله توسط آکادمی داده تهیه شده است و از طریق لینک قابل دسترسی است. محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

مجموعه مقالات فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار  که شامل چهار صد 400 مقاله فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار است به صورت یکجا نیز از طریق لینک قابل دسترسی هستند. 

 

اگر در حال پژوهش در حوزه داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.