بررسی عوامل موثر بر وفاداري به نام و نشان تجاري و تاثیر آنها بر قصد خرید مجدد با نقش تعدیل گر جنسیت (مورد مطالعه: مصرف کنندگان جوان گوشی هاي هوشمند سامسونگ در شهر اهواز)

بررسی عوامل موثر بر وفاداري به نام و نشان تجاري و تاثیر آنها بر قصد خرید مجدد با نقش تعدیل گر جنسیت (مورد مطالعه: مصرف کنندگان جوان گوشی هاي هوشمند سامسونگ در شهر اهواز)


  • 464 بازدید

 آکادمی داده  که به زودی پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد سالهاست به دنبال ایجاد محتوای مفید برای علاقه مندان علوم داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط است.  آکادمی داده  امیدوار است با این اقدامات بتواند اثری هر چند اندک در افزایش آگاهی علاقه مندان به این حوزه ها داشته باشد. در این سری مقالات  آکادمی داده  تلاش دارد مقالات جالب، جدید، پر محتوا و اثرگزار را در علوم داده‌کاوی، متن کاوی، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط ارایه نماید. در این سری مقالات ابتدا مقدمه و سپس نتیجه گیری مقالات ارایه شده است و سپس‌ فایل پی دی اف مقاله برای دانلود رایگان علاقه مندان توسط  آکادمی داده تهیه شده و قابل دانلود است.

چکیده : 
هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر روي چگونگی حفظ مشتریان وفادار به برند در ادبیات نوین بازاریابی بوده است و به عنوان مطالعه موردي برند تلفن همراه سامسونگ مورد مطالعه قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه ي آماري در این پژوهش کلیه مشتریان و مصرف کنندگان تلفن همراه برند سامسونگ در شهر اهواز بود که از میان آنان 384 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. بازه زمانی تحقیق حاضر از ابتداي دي ماه 1395 لغایت پایان مرداد ماه 1396 می باشد. در تجزیه وتحلیل داده افزارها از نرم هاي آماري Spss و PLS Smart استفاده شد. یافته هاي مهم پژوهش حاکی از آن است که : ارزش هیجانی ،شناسایی نام و نشان تجاري و تبلیغات تأثیر مثبت و معنادار داري به ناي بر وفا م و نشان تجاري می گذارد. و وفاداري به نام و نشان تجاري تأثیر مثبت و معناداري بر قصد خرید مجدد می گذارد.

پیشنهادات:
- پیشنهادات کاربردی
بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیه های اول تا چهارم پژوهش به مدیران بازاریابی در حوزه تلفن همراه و محصولات مشابه
همچون تبلت، آی پد و…  پیشنهاد می شود به مؤلفه های تجربه برند، اعتماد برند و تعهد برند توجه بیشتری داشته باشند تا با اثر مثبت این شاخص ها، میزان عشق به برند را در مصرف کنندگان خود تقویت نمایند. ایجاد چنین رابطه ای با
مصرف کنندگان، مزیت رقابتی غیر قابل تقلیدی برای نام و نشان تجاری (برند) ایجاد می کند. لذا با تقویت هر یک از شاخص های تجربه برنده اعتماد برند و تعهد برند می توانند احساس عشق به برند را در مصرف کنندگان ایجاد و تقویت
نمایند.
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه های پنجم و ششم پژوهش که نشان داد متغیرهایی همچون وفاداری به نام و نشان تجاری و تبلیغات پیامدهای بسیار مهمی برای موفقیت و توفیق نام و نشان تجاری شرکتها دارند و از آنجا که تعداد زیاد مشتریان وفاداری که اقدام به تبلیغات مثبت در خصوص یک نام و نشان تجاری می کنند، برای یک نام و نشان تجاری (برند) به عنوان یک دارایی ارزشمند محسوب می شوند، بنابراین می توان گفت که وفاداری به نام و نشان تجاری می تواند به نام و نشان تجاری (برند) جهت عکس العمل، به تهدیدها از قبیل رقابت، یک فرصت بدهد، چرا که هر اندازه مشتریان نسبت به یک برند وفاداری بیشتری نشان دهند مایل به خرید از آن برند بوده و نسبت به تغییرات قیمتی محصولات رقیب حساسیت کمتری نشان می دهند. بنابراین پیشنهاد می گردد که فعالان و بازاریابان حوزه تلفن همراه به منظور ایجاد وفاداری بیشتر به نام و نشان تجاری در مشتریان، به خواسته های آنان توجه کنند و متناسب با نیاز هر فرد سعی در رفع نیاز وی کنند. همچنین می توانند با طرح مزایای ویژه برای مشتریان وفادار مثل ارائه هدیه و تشکر از آنها، علاقه مندی آنها را به نام و نشان تجاری (برند) خود بیشتر جلب نمایند.
 با توجه به نتایج پژوهش، مبنی بر اهمیت وفاداری مشتریان و تأثیر آن بر قصد خرید مجدد که نقش اساسی در ارزش مصرف و نوع تبلیغات دارد، ضروری است که مدیران و بازاریابان فعال در صنعت تلفن همراه تمهیدات خاصی برای این مقوله بیاندیشند. با توجه به این که قسمت عمده ی تجربه خرید مشتریان در هنگام خرید (خصوصا برای بار اول) روی میدهد توصیه می گردد فروشندگان، محصولاتی با قیمتهای مناسب، متنوع، با کیفیت خوب و بسته بندی جذاب برای مشتریان فراهم کنند تا بدین وسیله تجربه خوشایندی از استفاده از محصولاتشان برای مشتریان خویش فراهم کنند.
- پیشنهادات تحقیقی
 اجرای پژوهشی با این شاخصها و معیارها در مجموعه شرکت های تلفن همراه با برند داخلی (در صورت موجود بودن) و خارجی و مقایسه آنها در سطح کشور می تواند نتایجی مؤثر در زمینه ارتقای بینش بازاریابان و فعالان حوزه فروش تلفن همراه فراهم سازد.
 به محققین آینده پیشنهاد می گردد که به بررسی دیگر متغیرها (همچون، شخصیت برند، اعتبار برند، هویت برند و...) که ممکن است در ادبیات نوین بازاریابی به عنوان پیشایند عشق به برند در نظر گرفته شوند پرداخته شود. 
با توجه به تغییراتی که در طول زمان لاجرم در جوامع مختلف صورت می گیرد، توصیه می شود که این پژوهش در فواصل زمانی پنج ساله عینا تکرار گردد.

این مقاله توسط آکادمی داده تهیه شده است و از طریق لینک قابل دسترسی است. محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

مجموعه مقالات فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار  که شامل چهار صد 400 مقاله فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار است به صورت یکجا نیز از طریق لینک قابل دسترسی هستند. 

 

اگر در حال پژوهش در حوزه داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.