بررسی هوش تجاری و تاثیرآن بر بهبود عملکرد مدیریت نوسازی و بهسازی با تأکید بر بکارگیری مصالح و سازه های نوین (مطالعه موردی: وزارت راه و شهرسازی)

بررسی هوش تجاری و تاثیرآن بر بهبود عملکرد مدیریت نوسازی و بهسازی با تأکید بر بکارگیری مصالح و سازه های نوین (مطالعه موردی: وزارت راه و شهرسازی)


  • 385 بازدید

 آکادمی داده  که به زودی پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد سالهاست به دنبال ایجاد محتوای مفید برای علاقه مندان علوم داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط است.  آکادمی داده  امیدوار است با این اقدامات بتواند اثری هر چند اندک در افزایش آگاهی علاقه مندان به این حوزه ها داشته باشد. در این سری مقالات  آکادمی داده  تلاش دارد مقالات جالب، جدید، پر محتوا و اثرگزار را در علوم داده‌کاوی، متن کاوی، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط ارایه نماید. در این سری مقالات ابتدا مقدمه و سپس نتیجه گیری مقالات ارایه شده است و سپس‌ فایل پی دی اف مقاله برای دانلود رایگان علاقه مندان توسط  آکادمی داده تهیه شده و قابل دانلود است.

چکیده:
 در دنیای به شدت رقابتی امروز، مدیران ارشد و مدیران عمران مانند دیگر کسب و کارها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند تکنیکها و ابزارهای حمایتی و راهبردی هستند. این ابزارها در جهت اخذ تصمیم به موقع و سریع از میان انبوه داده ها و اطلاعات گوناگون برای ارائه محصول و خدمات منحصربفرد کاربردهای فراوانی دارند. در حال حاضر استفاده از فناوری های نوین برای تولید و حمایت از مصالح جدید به عنوان جایگزینی بسیار مناسب بر مصالح سنتی در کشورها مطرح است و از آنجایکه کشور ایران با دارا بودن شرایط اقلیمی خاص و بالاخص قرار داشتن اکثر نقاط آن در مسیر کمربند زلزله، کمبود شدید مسکن، خرابی سریع جاده ها و رشد روزافزون جمعیت همراه است و همچنین وجود پهنه های عظیم بافته ای فرسوده و بسیاری از مشکلات مرتبط با رشد و توسعه شهرها، کشور نیازمند این تحول است که با رفع معایب سازه های موجود و استفاده از مصالح بهینه شده که مقاومت فوق العاده در برابر زلزله و آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه دارد و عایق صوت، سرما، گرما و غیره است دست به اقدامات اصلاحی بزند؛ بنابراین در پژوهش حاضر با توجه به مؤلفه ها و تکنیک های هوش تجاری، به بررسی وضعیت هوش تجاری در وزارت راه و شهرسازی پرداخته شده است. هدف اصلی انطباق ابزارهای هوش تجاری در جهت هدایت سازمان (وزارتخانه) به منظور رسیدن به راهبردها و اهداف تعیین شده می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد هوش تجاری است. همچنین جامعه مورد بررسی و تعداد نمونه آماری، 62 نفر از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی است. نتایج به دست آمده نشان داد که اهمیت هوش تجاری در وزارتخانه مورد نظر بین متوسط تا خوب است و جنسیت افراد در میزان سنجش اهمیت هوش تجاری سازمان نقش نداشته اما متغیرهای سن، سابقه فعالیت و تحصیلات در میزان تمایل بکارگیری هوش تجاری در سازمان مؤثر است. بنابراین پیشنهاد میشود که به مؤلفه های هوش تجاری و ابزارهای مرتبط به آن در سازمان جهت افزایش بهره وری مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده از مبانی نظری پژوهش حاضر مشخص شد که هوش تجاری از ابزارهای قدرتمندی است که مدیران سازمانها با ایجاد خلاقیت و نوآوری در این سیستم در تصمیمگیری های خودشان کاراتر و موثرتر خواهند بود و سود آوری بیشتری را برای سازمانها به همراه دارد با یکپارچه سازی داده ها و به روز رسانی آن و تمرکز داده ها حجم عظیمی از داده ها را در اختیار مدیران قرار می دهد تا با سرعت و دقت بالا، همه سطوح مدیریتی تصمیماتی شفاف تر و هوشمندانه اتخاذ کنند. با سرعت بخشیدن به امور و کاهش دوباره کاری ها و ضایعات در سازمان به کاهش هزینه ها کمک کرده و با نوآوری در محصولات و خدمات میتواند درآمد سازمان را افزایش دهد. به وسیله هوش تجاری شما با گذشته، حال و آینده ارتباط برقرار می کنید و به شما نگرش عمیقی از کسب و کارتان میدهد که منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی واقعی در کسب و کار شما میشود. هوش تجاری به عنوان یک ابتکار استراتژیک ظهور کرده و اولویت سرمایه گذاری صاحبان کسب و کار است، تجربه گذشته نشان می دهد که فناوری اطلاعات تلاش میکند تا ابزارها و سیستمها را برای کل سازمان استاندارد و یکپارچه نماید. پروژههای هوش تجاری باید به وسیلهی مدیران اجرایی اصلی شروع شوند ولی گروه بعدی که آن را به کار میبرند فروشندگان هستند. هنگامی که سیستمهای هوش تجاری به درستی و صحیح طراحی می شوند و از سوی دیگر اطلاعات، توانایی تصمیم سازی دارند، سازمان میتواند عملکرد خود را بهبود دهد و با ایجاد تصمیمات صحیح رضایت خاطر را به دنبال خواهد داشت و پیش از آنکه فرصت ها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود، آنها را به دست آوریم که البته این اهداف صرفا با اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند و در آمدن از رویای خوش تداوم ابدی شیوه کسب و کار تحقق خواهد یافت.
 نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها  نشان داد که اهمیت استفاده از هوش تجاری در وزارت راه و شهرسازی از میزان متوسط تا خوب برخوردار است و این میانگین با پارامترهای پراکندگی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داد که نتایج، از اجماع نظر و تفاهم نظرات برخوردار است. بنابراین فرضیه پژوهش حاضر مورد تأیید قرار میگیرد. همچنین بررسی میزان اهمیت متغیر هوش تجاری با متغیرهای زمین های نشان از تأثیرات عمیق این متغیرها در میزان به کارگیری هوش تجاری در سازمان است. بدین منظور میتوان کاربرد هوش تجاری را در این وزارتخانه به این صورت مورد بررسی قرار داد. وزارت راه و شهرسازی از جمله ارگان اصلی و متولی طرح های توسعه شهری و مدیریت شهری است. در مدیریت شهری توجه به مصالح ساختمانی و جلوگیری از فرسودگی شهری از اهداف اصلی این ارگان دولتی است.  فرسودگی شهری از عوامل متعددی حادث می شود که از جمله آن می توان به گذشت زمان، عدم مشارکت ساکنان در احیای این بافت ها به دلیل بی انگیزگی آنها، فقر، عدم برنامه ریزی، حومه نشینی و شکاف طبقاتی در جامعه اشاره کرد. عدم مداخله مدیران شهری در زمینه کاربری زمین ها و شبکه های دسترسی و همچنین عدم بازنگری به موقع طرح های جامع و تفصیلی در وزارت راه وشهرسازی به تداوم این کاربری ها و فرسودگی آنها کمک می کند. هزینه ی بالای تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی و یا سایر اجزای این بافت ها، موجب بیانگیزه شدن ساکنان این محلات شده و زمینه های کوچ آنها را فراهم می آورد. مهاجرت این قشر به حومه ها، باعث رونق بخشیدن هرچه بیشتر به حومه ها و فراموشی بافت های مرکزی و فرسوده می شود.
مدیریت شهری نقش سازندهای در بهبود و احیای بافت های فرسوده دارد. از یک سو دولت با ارائه تسهیلات اقتصادی به ساکنان این بافت ها، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تجهیزات منابع مالی و انسانی شهرداری ها با شناخت نقاط دارای پتانسیل و مرمت و احیای آنها، اصلاحات کالبدی و عملکردی (بهسازی، نوسازی، بازسازی)، در نظر گرفتن تخفیف برای مراحل مختلف صدور مجوز ساخت و ساز، ارائه طرح های تشویقی، جذب سپرده از مردم تحت عنوان مشارکت مدنی، بهبود وضعیت فرهنگی-اجتماعی ساکنان و همچنین ارائه خدمات بیشتر به این مناطق میتوانند از فرسودگی بیشتر پیشگیری و بافت های فرسوده را ترمیم نمایند. بنابراین با توجه به مؤلفه های هوش تجاری از جمله، سرعت دسترسی به اطلاعات سازمان، به اشتراك گذاری اطلاعات با تعداد زیادی از کاربران داخل و خارج سازمان، سرعت تصمیم گیری در مسائل مهم سازمان، صحت و دقت اطلاعات در فرایند خروجی گزارشات میتواند این وزارتخانه را در رسیدن به اهداف عملکرد مدیریت و بهسازی شهری کمک کند.

این مقاله توسط آکادمی داده تهیه شده است و از طریق لینک قابل دسترسی است. محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

مجموعه مقالات فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار  که شامل چهار صد 400 مقاله فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار است به صورت یکجا نیز از طریق لینک قابل دسترسی هستند. 

 

اگر در حال پژوهش در حوزه داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.