بیش از هفتاد مقاله فارسی در زمینه کشف تقلب در بانکداری

بیش از هفتاد مقاله فارسی در زمینه کشف تقلب در بانکداری


  • 1,415 بازدید

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی و به زبان فارسی چاپ شده است موضوعات مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و به چاپ رسیده است. در این مجموعه بیش از  هفتاد مقاله فارسی در زمینه کشف تقلب در بانکداری و نظام های مالی جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش خود در زمینه کشف تقلب در بانکداری و نظام های مالی هستند بسیار مفید است. با خواندن این مقالات بسیاری از کارهای انجام شده و ایده های پیاده سازی شده در اختیار محقق قرار می گیرد. عنوان مقالات به قرار زیر است:

۱. تجزیه و تحلیل تقلب با استفاده از داده کاوی
۲. داده کاوی در بیمه خسارت
۳. جستجوی داده ها برای تشخیص تقلب
۴. تکنیک های داده کاوی برایکشف تقلب در صورت های مالی
۵. کشف تقلب در بیمه سلامت بر اساس رویکرد داده کاوی
۶. تشخیص تقلب در سیستم بانکداری الکترونیک با استفاده ترکیبی از الگوریتم های K-Means و K-NN
۷. داده کاوی درصنعت بیمه اتومبیل با استفاده از الگوریتم سی فازی میانگین
۸. بهبود دقت رده بندهای تشخیص تقلب روی مجموعه داده نامتوازن بیمه با استفاده از نمونه برداری ترکیبی
۹. بررسی تکنیک های داده کاوی در کشف تقلب کارت اعتباری
۱۰. کاربرد روش های داده کاوی در حوزه بانک داری
۱۱. مروری بر روشهای تشخیص تقلب در کارتهای اعتباری
۱۲. تاثیر هوش تجاری بر صنعت بانکداری
۱۳. بررسی یک مدل خوشه بندی پویا جهت تشخیص تراکنش های مشکوک در بانکداری
۱۴. تحلیل اثر بخشی داده کاوی در حسابرسی به منظور کاهش ریسک عدم کشف با استفاده ازرگرسیون لجستیک در بورس تهران
۱۵. بررسی رویکردی جدید جهت شناسایی تقلب در محیط های آموزش مجازی با استفاده از مدل شبکه های عصبی
۱۶. مروری بر روش های کشف تقلب در بیمه های درمانی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۱۷. بررسی کاربرد الگوریتم های هوشمند داده کاوی، در شناسایی و جلوگیری از انواع تقلبات بانکی
۱۸. روش ها و راهکارهای شناسایی تقلب مالی در بانکداری الکترونیک با استفاده از داده کاوی
۱۹. ارایه یک روش بهینه جهت بهبود کشف تقلب های کارت اعتباری در سیستم بانکداری الکترونیک با استفاده از ترکیب رویکردهای داده کاوی
۲۰. تعیین تکنیک های داده کاوی جهت بهبود امنیت در کسب وکارتجارت الکترونیک
۲۱. تشخیص تقلب بیمه اتومبیل به وسیله الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده
۲۲. ایجاد مدلی بر مبنای الگوریتم های داده کاوی به منظور کشف تقلب در تراکنش های مشتریان بانک
۲۳. یافتن مشاهدات ناهنجار استوار بر اساس الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی در تشخیص تقلبکارت های اعتباری
۲۴. ارایه یک روش جدید در شناسایی الگوهای پرت با استفاده از روش های بدون نظارت و الگوریتم ژنتیک
۲۵. استفاده از یک الگوریتم منفرد و روش وزن دهی IDF برای جلوگیری و فیلتر کردن ایمیل های اسپم
۲۶. شناسایی تقلب در موسسات مالی با استفاده از تلفیق الگوریتم ممتیک و سیستم فازی
۲۷. مروری بر شناسایی تقلب در موسسات مالی با بهره گیری از روش های داده کاوی
۲۸. کاربست روشهای داده کاوی مبتنی بر قواعد وابستگی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی
۲۹. قوانین انجمنی در داده کاوی
۳۰. کاربردهای تکنیک های داده کاوی در بانکداری
۳۱. Fraud Detection in Banking Electronic Payment Using Data Mining
۳۲. تشخیص تقلب درسیستمهای پرداخت الکترونیکی بانکها با استفاده از دادهکاوی
۳۳. بررسی و مقایسه روش های داده کاوی جهت کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی
۳۴. امکان سنجی استفاده از سامانهای هوشمند بر پایه ماشین بویایی و ماشین بینایی به منظور بررسی کیفیت و تعیین مواد موثر فرآورده های گیاهان داروئی (مطالعه موردی زعفران)
۳۵. مروری بر روش های تشخیص داده پرت
۳۶. مطالعه موردی :شناسایی تقلب در تراکنش های بانکی با استفاده از داده کاویشناسایی در تراکنش های بانک مهر اقتصاد
۳۷. مروری بر روشهای موثر داده کاوی در تشخیص تقلب کارت اعتباری
۳۸. شناسایی متغییرهای تأثیرگذار و کشف تقلب در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: بیمه بدنه اتومبیل)
۳۹. کشف تقلب در بیمه با استفاده از الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم، بیزساده و ماشین بردارپشتیبان (مطالعه موردی: بیمه بدنه اتومبیل)
۴۰. روش های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی
۴۱. شناسایی تقلب در تراکنش های بانکی با استفاده از داده کاوی: مطالعه موردی شناسایی در تراکنش های بانک مهراقتصاد
۴۲. تحلیل اثر بخشی استفاده از داده کاوی در حسابرسی به منظور کاهش ریسک عدم کشف با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس تهران
۴۳. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری و حسابرسی
۴۴. استفاده از تکنیک های داده کاوی در کشف تقلبهای صورت گرفته در صورت حسابهای مالی مطالعه مورد شرکتهای خدماتی تولیدی شهر تهران
۴۵. مروری بر روش های هوشمند کشف تقلب در بیمه خودرو
۴۶. مروری بر کشف تراکنش های مشکوک با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۴۷. تکنیک های داده کاوی برای تشخیص وکشف تقلب صورتهای مالی
۴۸. بررسی تکنیک های داده کاوی در مشتری مداری و بازاریابی صنعت بانکداری
۴۹. داده کاوی در امورمالی و بانکی
۵۰. ارائه روش ترکیبی جدید از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک برای کشف تقلب و تصمیم گیری بهینه و افزایش امنیت در تجارت الکترونیکی (هوش تجاری)
۵۱. تشخیص تقلب در بانکداری الکترونیکی با استفاده از داده کاوی
۵۲. کاربردهای داده کاوی در تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مشتریان بانک ها
۵۳. کاربرد داده کاوی جهت کشف رفتارهای مشکوک در تراکنش های کارت های بانکی
۵۴. استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب
۵۵. شناسایی داده های برون هشته
۵۶. ارائه یک مدل ترکیبی برای پیش بینی الگوهای کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۵۷. به کارگیری داده کاوی برای تشخیص تقلب در تراکنش کارت های اعتباری
۵۸. مروری بر مفاهیم داده کاوی و گذری اجمالی بر کاربرد آن در کشف تقلب
۵۹. کشف تقلب
۶۰. خوشه بندی متقلبین بیمه شخص ثالث اتومبیل و تحلیل هر خوشه با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی
۶۱. شناسایی رفتار متقلبین بیمه اتومبیل و خوشه بندی آنها با استفاده از روش داده کاوی
۶۲. داده کاوی و بانکداری الکترونیکی
۶۳. معرفی و بررسی روش های داده کاوی برای شناسایی پولشویی در بانکداری الکترونیک
۶۴. تقلب در بانکداری الکترونیکی در ایران و ارائه راهکارها
۶۵. رویکردی در جهت شناسایی نیمه نظارتی داده نامتعارف با نمونه های مثبت
۶۶. چهارچوبی برای کاهش ریسک ناشی از تقلب داخلی
۶۷. کاربرد تکنیک های داده کاوی درحسابداری: بازنگری تحقیقات اخیر و چشم انداز تحقیقات آتی
۶۸. استفاده از تکنیک های داده کاوی در صنعت بانکداری ونقش آن در بانکداری الکترونیک
۶۹. چارچوب فرآیند کاوی با روشهای تشخیص تقلب در یک کاربرد صنعتی
۷۰. دانش دادهکاوی اطلاعات و بایستگی آن در گزارشات مالی
۷۱. معرفی داده کاوی و کاربرد آن در کشف تقلب
۷۲. کشف رفتارهای مشکوک در تراکنشهای کارتهای بانکی با استفاده از داده کاوی
۷۳. ارائه مدلی برای شناسایی رفتار مشتریان بانک ازنظر سرقتهای بانکی با استفاده از داده کاوی فازی
۷۴. بکارگیری تکنیکهای داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
۷۵. کشف تقلب در نسخ دارویی به کمک روشهای داده کاوی و ترکیب اطلاعات
۷۶. تشخیص ناهنجاریهای اطلاعاتی بااستفاده از یک الگوریتم خوشه بندی موازی®

با خرید این مقالات، فایل پی دی اف این مقالات برای شما ارسال می گردد. 

اگر در زمینه یادگیری عمیق در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد