تاثیر سیستمهای اطلاعات مبتنی بر هوش تجاری با توجه به شرایط محیطی و عملکرد مدیران )مطالعه موردی: باشگاه ورزشی بانوان حجاب شیراز(

تاثیر سیستمهای اطلاعات مبتنی بر هوش تجاری با توجه به شرایط محیطی و عملکرد مدیران )مطالعه موردی: باشگاه ورزشی بانوان حجاب شیراز(


  • 383 بازدید

 آکادمی داده  که به زودی پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد سالهاست به دنبال ایجاد محتوای مفید برای علاقه مندان علوم داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط است.  آکادمی داده  امیدوار است با این اقدامات بتواند اثری هر چند اندک در افزایش آگاهی علاقه مندان به این حوزه ها داشته باشد. در این سری مقالات  آکادمی داده  تلاش دارد مقالات جالب، جدید، پر محتوا و اثرگزار را در علوم داده‌کاوی، متن کاوی، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط ارایه نماید. در این سری مقالات ابتدا مقدمه و سپس نتیجه گیری مقالات ارایه شده است و سپس‌ فایل پی دی اف مقاله برای دانلود رایگان علاقه مندان توسط  آکادمی داده تهیه شده و قابل دانلود است.

چکیده 
هدف اصلی این تحقیق تاثیر سیستمهای اطلاعات مبتنی بر هوش تجاری با توجه به شرایط محیطی و عملکرد مدیران مجموعه ورزشی حجاب است. در این تحقیق ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف_اسمیرنوف سنجیده شد. سپس به منظور آزمون فرضیه ها از آزمونهای همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. دادههای گرد آوری شده حاصل از پرسشنامه از نرم افزار   SPSS  نسخه 21 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق شامل 2 فرضیه میباشد که نتایج نشان حاصل از آن نشان می دهد بین سیستم های اطلاعاتی و هوش تجاری و عملکرد مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین به کارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت در تسریع و سهولت روند بازیابی اطلاعات و همچنین در مراحل ثبت نام تاثیر زیادی دارد.
نتیجه گیری 
با استفاده از یافته های پژوهش به تبیین فرضیات پژوهش پرداخته شد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از بررسی های آماری، در مورد فرضیه ها تفسیر و نتیجه گیری شد: در توضیح فرضیه اول میتوان گفت همانگونه که می دانید شرایط محیطی سازمانها نقش بسیار مهمی در روند کار سازمان دارند. بعضی از این نقش ها غیرمستقیم می باشند؛ مانند تأثیر محیط بر روحیه کارکنان. اما بعضی از این نقش ها وابسته به نوع سازمان مستقیمأ بر روی کار سازمان تأثیر گذار است. در این تحقیق جامعه ما مجموعه ورزشی حجاب می باشد، که شرایط محیطی مستقیمأ بر روند کار این سازمان تأثیرگذار است. لذا با استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت مبتنی بر هوشتجاری میتوان تأثیرات منفی شرایط محیطی را خنثی کرد و تأثیرات مثبت آن را تا حدودی تشدید نمود. در تبیین نتیجه فرضیه دوم میتوان گفت لزوم دست یابی به بازده مطلوب مدیریت صحیح است و استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت به دلیل رشد سریع انبوه حجم اطلاعات و تحلیل دشوار آنها به مدیریت صحیح کمک می کنند.

این مقاله توسط آکادمی داده تهیه شده است و از طریق لینک قابل دسترسی است. محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

مجموعه مقالات فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار  که شامل چهار صد 400 مقاله فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار است به صورت یکجا نیز از طریق لینک قابل دسترسی هستند. 

 

اگر در حال پژوهش در حوزه داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.