تحلیل احساس به عنوان پردازش زبان طبیعی کوچک

تحلیل احساس به عنوان پردازش زبان طبیعی کوچک


  • 1,104 بازدید

نظرکاوی، عقیده کاوی یا تحلیل احساس به عنوان پردازش زبان طبیعی کوچک[1]شناخته می شود. یکی از مطرح ترین زمینه های تحقیقاتی در پردازش زبان طبیعی کار روی نظرات و احساسات بیان شده در متون است. 

 

نظرکاوی، عقیده کاوی یا تحلیل احساس در پردازش زبان طبیعی

تحلیل احساس معمولا به عنوان زیرمجموعه ای از پردازش زبان طبیعی دیده میشود. از ابتدای آن، تحلیل احساس پژوهش پردازش زبان طبیعی را به طور قابل توجه ای گسترش داده است، زیرا مسائل پژوهشی چالش برانگیزی را معرفی کرده است که قبل از آن مطالعه نشده بودند. ولی پژوهش در 15 سال گذشته به نظر میاید که نشان دهندة این مساله است که به جای زیرمجموعه بودن پردازش زبان طبیعی، تحلیل احساس در حقیقت یک نسخة کوچک از پردازش زبان طبیعی ی کامل یا موردی خاص از پردازش زبان طبیعی کامل است. از اینرو هر زیرمساله از پردازش زبان طبیعی یک زیرمساله از تحلیل احساس و برعکس آن نیز هستند. دلیل این امر این است که تحلیل احساس با تمامی حوزه های اصلی پردازش زبان طبیعی سروکار دارد، مثل معنای لغوی، تجزیه هم ارجاعی، ابهام زدایی حس کلمه، تحلیل مباحثه، استخراج اطلاعات و تحلیل معنا. ما برخی از این مسائل اصلی پردازش زبان طبیعی را در بخش های مختلف و در زمینه تحلیل احساس مطرح میکنیم. در این رابطه، تحلی احساس پلتفرمی عالی برای تمامی پژوهشگران پردازش زبان طبیعی است تا با توانایی ایجاد تاثیر عملی و پژوهشی عظیم، پیشرفتی محسوس و متمرکز در پردازش زبان طبیعی ایجاد کنند. روشن است که حل کردن نسخة ساده تر از پردازش زبان طبیعی بسیار قابل مدیریت تر است. یک پژوهشگر پردازش زبان طبیعی در هر حوزه ای میتواند مسالة مشابه در تحلیل احساس و بدون تغییر موضوع و حوزه اش مطرح کند. تنها چیزی که وی نیاز دارد تغییر  نوشتجاتش است، که باید نوشتجات عقیده‌ای باشند.

به طور کلی، تحلیل احساس یک مسالة تحلیل معنی است، ولی به شدت متمرکز و محدود است، زیرا یک سیستم تحلیل احساس نیاز ندارد که هر جمله یا سند را کاملا «درک» کند؛ این سیستم تنها باید برخی از جنبه های آن را دریابد، برای مثال، نظارت مثبت و منفی و اهدافشان. به لطف خصوصیات ویژة تحلیل احساس، تحلیل زبان عمیق تر ممکن شده تا در پردازش زبان طبیعی در محیط های عمومی بینشی بهتر بدست آید، زیرا پیچیدگی محیط های عمومی پردازش زبان طبیعی بسیار گیج کننده است. در حالی که درک زبان طبیعی عمومی هنوز بسیار از ما دور است، ولی با تلاش بی وقفة پژوهشگران از حوزه های متفاوت، ما قادر به حل مسالة تحلیل احساس هستیم که در عوض نیز میتواند به ما بینشی مهم و اساسی دهد که چطور با پردازش زبان طبیعی عمومی کار کنیم.

[1] Mini NLP

اگر به پژوهش در حوزه نظرکاوی علاقه مند هستید توصیه می کنیم مجموعه  پنجاه مقاله فارسی مرتبط با نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات را تهیه بفرمایید.

اگر در حال پژوهش در حوزه نظرکاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید.

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.