تکنیک های داده کاوی تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی

تکنیک های داده کاوی تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی


  • 2,113 بازدید

داده کاوی به عنوان فرآیندی برای یافتن الگوها و ارتباطات در پایگاه داده ها به همراه استفاده از اطلاعات برای ساختن مدل های پیش بینی تعریف شده است و همچنین از آن به عنوان فرآیندی برای انتخاب، اکتشاف و ساختن مدل ها با استفاده از انبوه داده های ذخیره شده برای کشف الگوهای از پیش موجود نیز یاد می شود.

شبکه های عصبی مصنوعی که معمول به عنوان شبکه های عصبی نام برده می شوند یک الگوی ریاضی مبنی برسیستم زیستی است. سیستم های عصبی یک الگوریتم برای بهینه سازی و یادگیری آزادانه بر اساس مفاهیم الهام گرفته ازتحقیق در ماهیت مغز می باشند. مغز با استفاده از قابلیتی شناخته شده به عنوان نورون اجزا ساختاری خود را سازماندهی می کند، در نتیجه محاسبات معینی را بسیارسریع تر از کامپیوتر دیجیتال انجام می دهد. در حالت کلی شبکه عصبی ماشینی است که طراحی شده تا روشی مشابه با کاری که مغز برای انجام وظایف خاص یا عملکرد قابل توجه بر اساس انجام می دهد را مدل سازی کند. این شبکه یک پردازنده توزیع شده موازی بزرگ است. مطالعات دکتر سایمون هایکین که از واحد های پردازش ساده ساخته شده است، و دارای یک تمایل طبیعی برای ذخیره سازی دانش تجربی و ایجاد دسترسی به آن برای استفاده میباشد.
انواع یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی:
یادگیری نظارت شده روشی است که در آن آموزش شبکه بر اساس دریافت ورودی و تطبیق آن با الگوهای خروجی انجام گرفته است. این جفت ورودی و خروجی را می توان توسط یک آموزگار خارجی یا سیستمی که شامل شبکه های عصبی (خودناظر) است را ایجاد کرد.
یادگیری نظارت نشده یا (خود سازمان دهنده) در هر واحد خروجی، برای پاسخ به الگوی ورودی آموزش داده شده است. در این نمونه فرض بر این است که ویژگی های چشمگیر جمعیت ورودی به صورت ایستا کشف میشود. بر خالف الگوی یادگیری نظارت شده، با اینکه سیستم باید نمایش خود را از محرك های ورودی ارائه دهد، مجموعه قابل پیشبینی از الگوهای قابل دسته بندی برای آن وجود ندارد.
یادگیری تقویتی ممکن است از دو نوع آموزش مذکور (به صورت میانگین) الهام گرفته باشد. در این نوع آموزش، ماشین آموزش فعالیت هایی را بر روی محیط انجام میدهد و بازخورد این فعالیت ها را از محیط دریافت میکند. این سیستم آموزش، بر اساس بازخوردهای محیط و پارامترهای آن به فعالیت های خود نمره خوب یا بد میدهد.

مروری بر تکنیک های داده کاوی  و کاربرد آن در پزشکی با استفاده از کشف الگوهای مکرر، لطفی زاده

اگر به پژوهش در حوزه داده کاوی علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه بی نظیر پانصد مقاله فارسی در زمینه داده کاوی  و مجموعه های مشابه آن  و مقالات مرتبط با کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه متن کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.  

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.