تکنیک های داده کاوی : تکنیک رگرسیون

تکنیک های داده کاوی : تکنیک رگرسیون


  • 3,752 بازدید

داده کاوی به عنوان فرآیندی برای یافتن الگوها و ارتباطات در پایگاه داده ها به همراه استفاده از اطلاعات برای ساختن مدل های پیش بینی تعریف شده است و همچنین از آن به عنوان فرآیندی برای انتخاب، اکتشاف و ساختن مدل ها با استفاده از انبوه داده های ذخیره شده برای کشف الگوهای از پیش موجود نیز یاد می شود.
تکنیک رگرسیون گیری را میتوان برای پیش بینی پذیرفت. از تحلیل رگرسیون می توان برای مدل سازی روابط یک یا چند متغیرمستقل ووابسته استفاده نمود. در استخراج اطلاعات متغیرهای مستقل ویژگی هایی هستند که قبالً شناخته شده و متغیرهای وابسته مربوط به چیزی هستند که می خواهیم پیش بینی کنیم. متاسفانه، خیلی از مسائل واقعی به راحتی پیش بینی نمی شوند بنابراین، تفکیک های پیچیده تر ممکن است برای پیش بینی مقادیر آینده ضروری باشد، انواعی از مدل ها غالباً برای رگرسیون گیری و دسته بندی به کار می روند برای نمونه( CART دسته بندی و درخت رگرسیون گیری) الگوریتم درخت تصمیم گیری را می توان برای ایجاد درخت دسته بندی ودرخت رگرسیون گیری استفاده نمود. شبکه های عصبی می توانند مدل های رگرسیون گیری و دسته بندی را ایجاد کنند.

 

مروری بر تکنیک های داده کاوی  و کاربرد آن در پزشکی با استفاده از کشف الگوهای مکرر، لطفی زاده

اگر به پژوهش در حوزه داده کاوی علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه بی نظیر پانصد مقاله فارسی در زمینه داده کاوی  و مجموعه های مشابه آن  و مقالات مرتبط با کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه متن کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.  

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.