دویست و بیست و هفت مقاله فارسی در مورد رویکرد یادگیری ماشین

دویست و بیست و هفت مقاله فارسی در مورد رویکرد یادگیری ماشین


  • 1,364 بازدید

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی و به زبان فارسی چاپ شده است موضوعات مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و به چاپ رسیده است. در این مجموعه بیش از  دویست و بیست مقاله فارسی در زمینه  یادگیری ماشین و الگوریتم های آن جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش خود هستند بسیار مفید است. با خواندن این مقالات بسیاری از کارهای انجام شده و ایده های پیاده سازی شده در اختیار محقق قرار می گیرد. عنوان مقالات به قرار زیر است:

۱. کاهش شکاف معنایی در پیش بینی محل خطای نرم افزار مبتنی بر ماشین یادگیری سریع

۲. شناسایی بات نت ها به کمک متدهای غیرنظارتی یادگیری ماشین

۳. استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین در تشخیص خودکار حشرات باغهای پسته

۴. استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از روش های یادگیری ماشین

۵. برآورد بار رسوبی کل با استفاده از روش ماشین یادگیری شدید (ELM)

۶. دسته بندی تصاویر بر اساس ترکیبی از اتوانکدر و ماشین یادگیری شدید ELM

۷. کلاس بندی حروف دستنوشته بر اساس خصوصیات جهت و روش های یادگیری ماشین

۸. تشخیص بیماری دیابت به کمک الگوریتم بهینه سازی امواج آب و مقایسه آن با الگوریتم های یادگیری ماشین

۹. مقایسه روش های داده کاوی در بهینه سازی جستجوگر هوشمند با یادگیری ماشینی

۱۰. ارایه یک روش در طبقه بندی نظرات کاربران با استفاده از یادگیری ماشین و الگوریتم رای گیری

۱۱. تجزیه و تحلیل اعتماد کاربر به سیستم مکانیزاسیون در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از داده کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۲. معرفی و مقایسه چند تابع تحریک جدید در الگوریتم های ماشین یادگیری برای استفاده در عیب یابی سازه ها

۱۳. ارایه الگوریتمی برای جستجوی سرویس دهنده مناسب در شبکه گرید بر مبنای یادگیری ماشین

۱۴. بررسی روش های استخراج اطلاعات مبتنی بر یادگیری ماشین و مهندسی دانش

۱۵. ارزیابی و مدل سازی فرآیند تصمیم گیری برای اعتماد به کسب وکار الکترونیکی مبتنی بر کاربرد الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۶. طبقه بندی دانه های برنج ایرانی و هندی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم-های یادگیری ماشین

۱۷. پیش بینی نفوذ در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر تکنیک های آماری، احتمالاتی و یادگیری ماشین

۱۸. پیش بینی ابعاد شخصیتی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان دو قلو کمترین مربعات

۱۹. مرور کلی بر الگوریتم های یادگیری ماشین در سیستم های تشخیص نفوذ

۲۰. استخراج ویژگی های موثر بر موفقیت بازی های موبایل با استفاده ازروش های یادگیری ماشین

۲۱. طبقه بندی بیماری سرطان سینه با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین فوق العاده

۲۲. ارایه یک طبقه بند جدید مبتنی بر یادگیری ماشین برای تشخیص نفوذ شبکه

۲۳. تشخیص سرطان سینه با استفاده از یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر نگاشت خودسازمان یافته و ماشین یادگیری حداکثر

۲۴. عیب یابی سازه ها با استفاده از روش ماشین یادگیری و با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

۲۵. اهمیت شبکه های بیزی در یادگیری ماشین

۲۶. یادگیری ماشین در شبکه های حسگر بی سیم برای کاهش مصرف انرژی و مسیر یابی

۲۷. بررسی روش های انتخاب ویژگی در نظرکاوی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین با تمرکز بر روی زبان فارسی

۲۸. شناسایی رفتار مشتریان حقیقی بانک در راستای هوشمندی کسب وکار با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

۲۹. عیب یابی سازه ها با استفاده از شاخص تابع پاسخ فرکانسی و مدل جایگزین مبتنی بر الگوریتم ماشین یادگیری حداکثر بهینه شده

۳۰. مروری بر روش های یادگیری ماشین در تخمین تلاش نرم افزار

۳۱. مدل سازی استخراج نظرات قیاسی با کاربست راهکارهای یادگیری ماشین

۳۲. محوریت دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ مبتنی بر الگوریتم یادگیری ماشین

۳۳. پیش بینی محبوبیت اخبار آنلاین براساس ماشین یادگیری شدید (ELM)

۳۴. ارایه رویکردی جهت بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین به منظور آینده نگری فرآیندهای تامین

۳۵. پیشبینی نتایج بازی نرد به کمک روش های یادگیری ماشین

۳۶. تشخیص نفوذ به شبکه با استفاده از یادگیری ماشین مبتنی بر SVM

۳۷. ارایهی یک مدل مبتنی بر افزایش دقت در تشخیص بیماری دیابت شیرین با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

۳۸. استفاده از تکنیک یادگیری ماشین برای تحلیل و شناسایی بدافزار ها

۳۹. شناسایی هرزنامه ها در پیامک های متنی با استفاده از مدل سازی موضوعی LDA و ماشین یادگیری شدید (ELM)

۴۰. بهره گیری از روش های یادگیری ماشین در مطالعات بهداشت و سلامت جامعه

۴۱. بهبود روش خوشه بندی Overlapping K-Means با استفاده از ماشین یادگیری مفرط برای کاربردهای پزشکی
۴۲. بهبود کارایی ماشین یادگیری مفرط با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب تطبیقی به منظور طبقه بندی و رگرسیون
۴۳. مرور سیستماتیک بر تخمین تلاش توسعه نرم افزار به کمک الگوریتم یادگیری ماشین
۴۴. پیش بینی رفتار سالمندان درخانه های هوشمند با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۴۵. پیاده سازی تشخیص بیضی بر روی تصاویر با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۴۶. مدلسازی بازشناسی عواطف درگفتار فارسی با استفاده از روش های یادگیری ماشین

۴۷. نظرکاوی شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۴۸. داده کاوی، آمار و یادگیری ماشین

۴۹. روش های پیش بینی هزینه ی تولید نرم افزار با استفاده از روش های یادگیری ماشین

۵۰. ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی متن کاوی جهت بهبود طبقه بندی متون فارسی

۵۱. ارائه یک روش مبتنی بر یادگیری ماشین برای تحلیل هوشمند رفتاری بدافزارها

۵۲. تشخیص ایسکمی میوکارد و دورههای حاوی تغییرات قطعات ST با استفاده از ترکیب معیارهای حوزه زمان فرکانس و طبقه بندهای ماشین یادگیری افراطی و تخمین چگالی هسته

۵۳. ارائه یک مدل ریاضی برای بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری و زمان سنگزنی ابزار در شرایط ماشین کاری چند پاس بر روی محصول و حل آن با الگوریتم تدریس و یادگیری

۵۴. ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر ماشین یادگیری با استفاده کاهش ابعاد ویژگی

۵۵. ترکیب روشهای بینایی و یادگیری ماشین با هدف تشخیص جاده

۵۶. بهبود دقت تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از کاهش ویژگی و تکنیک های ترکیبی یادگیری ماشین

۵۷. بهبود تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم یادگیری افزایشی با ماشین بردار پشتیان

۵۸. تشخیص هرزنامه با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی و یادگیری ماشین

۵۹. شبکه های حافظه یک کلاس جدید از مدل های یادگیری ماشین

۶۰. تشخیص خرابی در سازه ها با استفاده از تابع پاسخ فرکانس و ماشین های یادگیری

۶۱. بررسی کارایی الگوریتم یادگیری ماشین در پیش بینی شاخص بورس و اوراق بهادار تهران

۶۲. مقایسه مهمترین الگوریتم های ساختاری در یادگیری ماشین

۶۳. بررسی سیستم ناوبری مبتنی بر بینایی ماشین با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

۶۴. کنترل هوشمند سلامت شهروندان به کمک روش یادگیری با نظارت ماشین بردار پشتیبان

۶۵. بررسی روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات microRNA ها با استفاد استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

۶۶. استخراج الگوی طراحی با استفاده از ماشینهای یادگیری تقویتی

۶۷. تشخیص ناهنجاریهای جریان های ترافیکی لایه ی انتقال در شبکه بات های اندرویدی با روشهای یادگیری ماشین

۶۸. بررسی و ارزیابی روش های یادگیری ماشین جهت پیش بینی احتمال بستری مجدد بیماران قلبی

۶۹. مقایسه و ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در صحت طبقه بندی و توانایی تشخیص

۷۰. ارزیابی مجموعه الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تشخیص نفوذ

۷۱. بررسی روشهای یادگیری ماشین در بازیهای رایانهای

۷۲. مروری بر روش های تشخیص هرزنامه با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۷۳. تخمین رتبه وب سایت در موتور جست و جو بر اساس فاکتورهای سیو با استفاده از روش های یادگیری ماشین
۷۴. تشخیص حروف دستنویس فارسی با استفاده از حسگر شتابسنج و الگوریتمهای یادگیری ماشین

۷۵. بررسی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده ازتکنیک های ترکیبی یادگیری ماشین

۷۶. بهبود دقت طبقهبندی اسناد با استفاده از ترکیب الگوریتمهای یادگیری ماشین

۷۷. بررسی پردازش زبان طبیعی و نظر کاوی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و یادگیری عمیق

۷۸. مروری بر سیستم های خبره تصمیم گیرنده در تشخیص بیماری اسکلروز چندگانه (MS) از تصاویر MR مغزی مبتنی بر یادگیری ماشین

۷۹. تشخیص بیماری پارکینسون با استفاد از اطلاعات حرکتی از طریق وگاشت شبک عصبی پس انتشار خطا(BP) و یادگیری ماشین

۸۰. ارتقاء تکنیک های یادگیری ماشین با استفاده از سرویس MLaaS در رایانش ابری

۸۱. عیب یابی سازه ها با استفاده از الگوریتم بهبود یافته ماشین یادگیری مبتنی بر تابع کرنل

۸۲. پیشبینی عمق آمینواسیدها در توالی پروتیین با رویکرد یادگیری ماشین

۸۳. عیب یابی سازه ها با استفاده از روش ماشین یادگیری مبتنی بر تابع کرنل مرکب اصلاح شده

۸۴. ارزیابی عوامل موثر بر ابتلای نوزادان به بیماری کمکاری تیرویید وپیش بینی آن در بدو تولد با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین(مطالعه موردی: تعدادی از مراکز بهداشت شهر کرمانشاه)

۸۵. تشخیص بیماری سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه مبتنی بر ماشین با قابلیت یادگیری فوق العاده

۸۶. مروری بر روش های پیش بینی نقص های نرم افزاری مبتنی بر یادگیری ماشین

۸۷. طراحی یک مدل موثر تشخیص اسپمرها در شبکه های اجتماعی با استفاده از ماشین یادگیری

۸۸. تشخیص احساسات از روی سیگنال های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین

۸۹. ارایه یک روش معنایی مبتنی بر یادگیری ماشین برای شناسایی استلزامات متنی

۹۰. شناسایی خودکار نقش های الگوهای طراحی ازکد برنامه با رویکرد یادگیری ماشین

۹۱. روشی برای تشخیص هویت با اندازه های بدن، با استفاده از یادگیری ماشین

۹۲. طراحی یک سیستم بهبود یافته بازیابی تصویر با استفاده از تکنیک یادگیری کوتاه مدت مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان، یادگیری فعال و تکنیک یادگیری بلندمدت مبتنی بر الگوهای معنایی

۹۳. بررسی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در تشخیص هرزنامه ها

۹۴. مروری بر پیش بینی نقص نرم افزار مبتنی بر روش انتخاب ویژگی با استفاده از روش های یادگیری ماشین و الگوریتم های تکاملی

۹۵. مروری بر روشهای یادگیری ماشینی برای پردازش تصاویر پزشکی در بدخیمی های معدوی

۹۶. بررسی روش های یادگیری ماشین جهت تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

۹۷. یک مدل بازنمایی برداری واژگان برای ترجمه ی ماشینی انگلیسی به فارسی با استفاده از یادگیری ژرف

۹۸. مبارزه با حملات سایبری در شبکه های ابری با استفاده از یادگیری ماشین

۹۹. قیاس رویکردی الگورتیمهای یادگیری ماشین برای درخت تصمیمگیری 5.C4 و شبکه عصبی مصنوعی

۱۰۰. فیلتر کردن هرزنامه های پست الکترونیکی با روشهای ترکیبی یادگیری ماشین

۱۰۱. ارزیابی رابطه ی بین یادگیری سازمانی و بهسازی منابع انسانی در کارخانه گچ ماشینی جنوب

۱۰۲. ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین به منظور نظارت بر رفتار رانندگی به کمک تلفن همراه هوشمند آگاه از محیط

۱۰۳. بهینهسازی الگوی تقاضای برق با استفاده از نظریه بازیها و یادگیری ماشینی

۱۰۴. اعلام تشخیص حملات در سیستم های تشخیص نفوذ با روش های ترکیبی یادگیری ماشین و الگوریتم بهره اطلاعات

۱۰۵. شناسایی و دسته بندی ژن های میکروآرایه ای مربوط به بیماری سرطان با استفاده ازروش های یادگیری ماشین

۱۰۶. شناسایی ترافیک رمز شده TOR به کمک روش های یادگیری ماشین

۱۰۷. دسته بندی سرویس های مختلف اسکایپ با استفاده از روش یادگیری ماشین

۱۰۸. طراحی یک پایدار ساز سیستم قدرت مبتنی بر ساختار توسعه یافته یادگیری عاطفی (BELBIC) ، برای سیستم قدرت چند ماشینه

۱۰۹. بررسی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده ازتکنیک های ترکیبی یادگیری ماشین

۱۱۰. داده کاوی و یادگیری ماشین:مروری بر دسته بندی کننده ها

۱۱۱. استفاده از روش های یادگیری ماشین در فرآیند تطبیق آنتولوژی

۱۱۲. بهبود دسته بندی متون فارسی با ترکیب روش دو مرحله ای انتخاب ویژگی و الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۱۳. ارائه یک روش دسته بندی متون با تکنیک کاهش ویژگی فیلتری و یادگیری ماشین

۱۱۴. ارائه روش تشخیص مد حمل ونقل با استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه هوشمند از طریق روش نوین یادگیری ماشین، مطالعه موردی: شهر تهران

۱۱۵. کاربرد یادگیری چندمتر در بهبود کارایی الگوریتم پیش بنی توسط ماشین بردار پشتیبان

۱۱۶. بررسی یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک

۱۱۷. روش مبتنی بر یادگیری با ظرفیت بالا نهاننگاری صوت با استفاده از ماشینبردارپشتیبان

۱۱۸. یک الگوی طبقهبندی ترافیک شبکه با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین

۱۱۹. تحلیل زمان ساخت مدلها با الگوریتم های کارا یادگیری ماشین جهت کاهش نامه های الکترونیکی ناخواسته

۱۲۰. یک معیار تشابه پیشنهادی بین ویژگی ها در یادگیری ماشین با استفاده از عدد فازی مثلثی

۱۲۱. بررسی روش های مکان یابی در شبکه های حسگربیسیم به کمک تکنیک های یادگیری ماشین

۱۲۲. پیشبینی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری سیستم یادگیری ماشینی بر پایه ماشین بردار پشتیبان

۱۲۳. بررسی کارایی الگوریتم یادگیری ماشین درتخمین قیمت سهامپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۲۴. یک سیستم جدید برای بازیابی محتوا محور تصاویر با استفاده از بازخورد ربط و ماشین بردار پشتیبان براساس یادگیری فعال و کمیته دسته بندها

۱۲۵. بررسی روش های متن کاوی با استفاده از یادگیری ماشین

۱۲۶. بررسی جامع روش های یادگیری ماشین به صورت موازی

۱۲۷. بررسی روش های مکان یابی در شبکه های حسگربیسیم به کمک تکنیک های یادگیری ماشین

۱۲۸. بررسی کتابخانه ماشین یادگیری ماهوت (Apache Mahout)

۱۲۹. تشخیص ارقام دست نویس فارسی با استفاره از یادگیری عمیق و ماشین بولتزمن

۱۳۰. کاربرد یادگیری ماشین در وسائل پرنده

۱۳۱. یک رویکرد بازعمومی مبتنی بر یادگیری ماشین با تمرکز بر ویژگی خود حفاظتی روت سنس

۱۳۲. تحلیل ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیکهای داده کاوی برای طبقه

۱۳۳. تشخیص بات نتهای موبایل با استفاده از دسته بندی کننده های یادگیری ماشین

۱۳۴. جداسازی جملات مقایسه ای زبان فارسی بااستفاده از روشهای یادگیری ماشین

۱۳۵. روشی جدید در تشخیص افتادن انسان با استفاده از یادگیری ماشین

۱۳۶. ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ برای سیستم عامل مبتنی بر ناهنجاری با استفاده از ماشین یادگیری

۱۳۷. ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ برای سیستم عامل مبتنی بر ناهنجاری با استفاده از ماشین یادگیری

۱۳۸. روشی مقاوم به نویز به منظور تشخیص ایسکمی میوکارد با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرام و بهره گیری از طبقه بندهای ماشین بردار پشتیان و ماشین یادگیری افراطی

۱۳۹. سیستم های تشخیص خواب آلودگی راننده مبتنی بر یادگیری ماشین

۱۴۰. شناسی اسامی دست نوشته فارسی استان های ایران با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

۱۴۱. بهبود کارایی سیستم های تشخیص نفوذ با بکار گیری داده کاوی و یادگیری ماشین

۱۴۲. ارائه چهار چوبی نوین مبنی بر داده کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین جهت ایمن سازی سیستم در مقابل انواع بد افزارها

۱۴۳. ارائه روشی برای خوشه بندی و کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم برپایه ماشینبردار پشتیبان و یادگیری تقویتی

۱۴۴. شمارش خودروها در بزرگراه ها با استفاده از تکنیک های یادگیری وبینایی ماشین

۱۴۵. زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن زمان آماده سازی وابسته به توالی کارها، دسترسی محدود به ماشین ها و اثرات زوال پذیری و یادگیری

۱۴۶. ارائه روشی جهت تشخیص بدافزارهای رایانه ای با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۴۷. کاهش شکاف معنایی در تشخیص وب سایت های فیشینگ مبتنی بر ماشین یادگیری سریع با هسته غیرخطی

۱۴۸. بهبود پیش بینی نقص نرم افزار مبتنی بر اثربخشی متوازن سازی دادگان بر ماشین یادگیری سریع غیرخطی

۱۴۹. کشف کدهای مخرب رایانه ای با استفاده از نقش-آپکد مبتنی بر یادگیری ماشین

۱۵۰. ارائه روشی کارا برای تجزیه و تحلیل احساسات توییت براساس ترکیب روش های یادگیری ماشین و شباهت معنایی

۱۵۱. دادهکاوی آماری با اتخاد بر ترکیب روشهای آماری و یادگیری ماشین

۱۵۲. مروری بر یادگیری ماشینی و داده های عظیم

۱۵۳. تعیین نقطه تغییر در واریانس فرآیندهای چندمتغیره توسط ترکیب روش های آماری و یادگیری ماشین

۱۵۴. روش جدید ماشین یادگیری به کمک ابر کره جدا کننده

۱۵۵. بررسی الگوریتم های ماشین یادگیری ماهوت مورد استفاده برای کلاس بندی

۱۵۶. حداقل کردن مجموع زمان تکمیل وزنی در یک مدل زمان بندی تک ماشین با زمان آماده سازی و اثر یادگیری فازی

۱۵۷. بکارگیری الگوریتم های ترکیبی یادگیری ماشین در بهبود سیستم های تشخیص نفوذ

۱۵۸. تشخیص بیماری هپاتیت با استفاده از ترکیب مجموعه راف و یادگیری ماشین

۱۵۹. ارائه یک زمانبند جدید جهت بهبود کارایی در محیز با استفاده از گرید با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۶۰. ارائه یک روش ترکیبی داده کاوی و یادگیری ماشین به منظور تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

۱۶۱. ارائه روشی سریالی جهت دسته بندی خودکار متون مبتنی بر تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماشین

۱۶۲. ترکیب الگوریتمهای فیلتر در وب معنایی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

۱۶۳. بررسی نقش و چالشهای الگوریتم های یادگیری ماشین در رشد شبکه های اجتماعی
۱۶۴. بررسی کارایی سیستم فیلترینگ هرزنامه مبتنی بر یادگیری ماشین با کاهش ابعاد خصیصه

۱۶۵. شناسایی فریبنامه های فیشینگ با استفاده از روش های یادگیری ماشین

۱۶۶. بکارگیری الگوریتمهای یادگیری ماشین در شناخت ارقام دستنوشته فارسی

۱۶۷. سیستم های تشخیص نفوذ داده کاو محور با الگوریتم یادگیری ماشین

۱۶۸. استفاده از یادگیری ماشینهای اتوماتیک سلولی برای طبقه بندی سریع تصاویر ماهواره ای

۱۶۹. خلاصه سازی متون با تکنیکهای مبتنی بر یادگیری ماشین

۱۷۰. بررسی برخی از الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۷۱. دسته بندی مجموعه داده های نامتوازن با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

۱۷۲. پیاده سازی یادگیری ماشین در رایانش ابری

۱۷۳. بهبود تشخیص جاده با ترکیب روش های بینایی و یادگیری ماشین

۱۷۴. انتخاب ویژگی های موثر در مجموعه داده های با ابعاد بالا با استفاده از روشهای جدید یادگیری ماشین

۱۷۵. طراحی مقاوم پایدار ساز PSS3B برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک ماشینه به روش KH و بهینه کردن آن به کمک یادگیری تقویتی

۱۷۶. ارزیابی عملکرد پایدار کننده های سیستم قدرت با استفاده ازبهینه سازی مبتنی بر تدریس-یادگیری در یک سیستم چند ماشینه

۱۷۷. دسته بندی متون با تکنیک های انتخاب ویژگی و یادگیری ماشین

۱۷۸. دسته بندی و پیش بینی کلاله سه شاخه و چندشاخه زعفران با استفاده از ابزارهای آماری یادگیری ماشینی بدون نظارت

۱۷۹. پیش پردازش و دسته بندی سیگنال های مغزی بااستفاده ازروشهای یادگیری ماشین

۱۸۰. پیشبینی جهت قیمت در بورس ارز بین الملل با استفاده از متد یادگیری ماشین

۱۸۱. بررسی تطبیقی نظریه های یادگیری درروانشناسی بامدلهای یادگیری ماشین

۱۸۲. تشخیص حالات چهره بااستفاده ازالگوریتم یادگیری نگاشت های خودسازمانده و ماشین بردارپشتیبان

۱۸۳. روشهای موجودبرای دسته بندی ایمیل هابااستفاده ازالگوریتم های یادگیری ماشین

۱۸۴. ارائه یک روش کورومقاوم جدیددرنهان نگاری صوت مبتنی برالگوریتم های یادگیری ماشین

۱۸۵. طراحی سیستم شناسایی محتوایی صفحات مخرب وب با استفاده ازویژگیهای جدیدبرپایه روشهای یادگیری ماشین

۱۸۶. ارزیابی ویژگیهای جدیدبرای شناسایی روبات های مخرب وب برپایه ی روشهای یادگیری ماشین

۱۸۷. تشخیص بد افزار روت کیت بر مبنای الگوی فراخوانی های سیستمی با استفاده از روش های یادگیری ماشین

۱۸۸. شناسایی سرطان سینه با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۸۹. یک متاتطبیق دهنده آنتولوژی مبتنی بر روش های یادگیری ماشین

۱۹۰. استفاده از یادگیری ماشین مبتنی بر ژنتیک برای ایجاد خودکار قوانین فازی در امنیت RFID

۱۹۱. دسته بندی متون بوسیله تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماشین

۱۹۲. مقایسه ای بر رویکردهایی از یادگیری ماشین برای تشخیص رکوردهای تکراری در پایگاه داد ههای بزرگ

۱۹۳. طبقه بندی صفحات وب براساس ترکیبی از تکنیک های یادگیری ماشین

۱۹۴. مروری بر یادگیری با سرپرست در یادگیری ماشین

۱۹۵. استخراج ویژگی ها و کاهش ابعاد در الگوریتم های یادگیری ماشین به روش تصویر افکنی تصادفی (RP)

۱۹۶. استفاده از روش های یادگیری ماشین جهت پیش بینی میزان اسیدهای آمینه ارقام مختلف گندم ایرانی در جیره طیور

۱۹۷. نگهداری تعمیرات دوره ای با زمان آماده سازی وابسته به توالی و زمان پردازش مبتنی بر یادگیری در زمان بندی ماشین های موازی

۱۹۸. دسته بندی متن با الگوریتم های یادگیری ماشین

۱۹۹. مروری بربرخی الگوریتم های یادگیری ماشین برای فیلترینگ اسپم

۲۰۰. خوشه بندی و شناسایی نمونه های آب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۲۰۱. یادگیری ماشین و تشریح الگوریتم های مهم آن

۲۰۲. مطالعه تجربی پیرامون پیش¬بینی پذیری تغییرات شاخص سهام بازار بورس تهران به کمک تکنیک¬های یادگیری ماشین

۲۰۳. پیشنهاد یک الگوریتم ترکیبی برای شناسایی رتینوپاتی دیابتی مبتنی برتکنیکهای یادگیری ماشین

۲۰۴. بهبود پروتکل مسیریابی WRP با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین

۲۰۵. تولید خودکار امضاهای رفتاری چندگانه برای تشخیص بدافزارهای چندریخت با استفاده از روش های یادگیری ماشین

۲۰۶. دسته بندی و پیش بینی ارقام مقاوم و حساس به مگس زیتون با استفاده از یادگیری ماشین

۲۰۷. دسته بندی و پیش بینی گونه های مختلف بابونه با استفاده از یادگیری ماشین
۲۰۸. پیش بینی گونه های مختلف بابونه با استفاده از یادگیری ماشین
۲۰۹. الگوی ایجاد حس ظن و گمان برای سیستم های خبره و ماشین های یادگیری

۲۱۰. کاربرد مجموعه های فازی و ماشین های یادگیری در تحقیقات عملیاتی

۲۱۱. کشف کدهای مخرب کامپیوتری با استفاده ازدسته بندی کننده های مبتنی بر یادگیری ماشین براساس خصیصه های ایستا

۲۱۲. روش مبتنی بر یادگیری فعال در ماشین های بردار پشتیبان نیمه ناظر

۲۱۳. نقش آگاهی و یادگیری ماشین درپیشبرد الگوهای محاسباتی

۲۱۴. تشخیص پوششهای زمین درتصاویر ماهواره ای با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین

۲۱۵. کاربرد یادگیری ماشین، برای بهینه سازی مسیریابی در شبکه های همتا به همتای ساخت یافته

۲۱۶. یادگیری ماشینی درخت طبقه بندی در داده کاوی بصورت بلادرنگ

۲۱۷. تشخیص شعر از نثر در متون فارسی به کمک یادگیری ماشین

۲۱۸. استفاده از یادگیری ماشینی در بهبود تشخیص نفوذ

۲۱۹. سیستم تشخیص نفوذ وب میزبان، مبتنی بر یادگیری ماشین

۲۲۰. تخمین فعالیت های صوتی با استفاده از روش یادگیری میدان تصادفی شرطی و مقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان

۲۲۱. زمانبندی مسئله تک ماشینه با در نظر گرفتن دوره نگهداری و تعمیرات، تباهیدگی کارها و تاثیر یادگیری در پردازش کارها

۲۲۲. بررسی موردی انتخاب خصیصه های مناسب برداشت سیب با استفاده از یادگیری ماشین

۲۲۳. تکنیک های یادگیری ماشین در بهینه سازی کد برنامه ها

۲۲۴. شناسایی و تقطیع همپوشانی گفتار گویندگان به کمک روشهای یادگیری ماشین و کاربرد آن در شاخص گذاری گفتار گویندگان

۲۲۵. تعیین شاعر به کمک روش های یادگیری ماشین

۲۲۶. غلط یاب املایی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

۲۲۷. تکنیکهای یادگیری ماشین برای دسته بندی متون فارسی

با خرید این مقالات، فایل پی دی اف این مقالات برای شما ارسال می گردد. 

اگر در زمینه  یادگیری ماشین در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.