دویست و چهل و هفت مقاله فارسی در زمینه اینترنت اشیاء

دویست و چهل و هفت مقاله فارسی در زمینه اینترنت اشیاء


  • 4,161 بازدید

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی و به زبان فارسی چاپ شده است موضوعات مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و به چاپ رسیده است. در این مجموعه بیش از دویست مقاله در حوزه اینترنت اشیاء جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش خود هستند بسیار مفید است. با خواندن این مقالات بسیاری از کارهای انجام شده و ایده های پیاده سازی شده در اختیار محقق قرار می گیرد. 

لیست مقالات به عینه در زیر ارائه شده است. برای دانلود کلیک کنید. 

۱. بکارگیری دادههای بزرگ و اینترنت اشیاء در صنعت آب ارایه الگویی مفهومی برای صنعت آب هوشمند

۲. روش خوشهبندی سرویس آگاه با طرح یک مدل انرژی کارا در محیط اینترنت اشیاء

۳. بررسی و تحلیل اینترنت اشیاء نانو در شبکه مراقبت بهداشتی

۴. داده کاوی در اینترنت اشیاء و به کار گیری روش های داده کاوی در حداقل سازی وب سایت های جعلی

۵. بررسی سیر تکاملی اینترنت اشیاء: مفاهیم پایه، چالشهای امنیتی، انواع حملات و استانداردها

۶. اینترنت اشیاء و روشهای زمانبندی در فناوری خانه هوشمند

۷. ابر اینترنت اشیاء CloudIOT مزایا و چالشها

۸. کاربردها و چالش های ادغام دو فناوری اینترنت اشیاء و رایانش ابری

۹. الگوهای اخیر مسیریابی در اینترنت اشیاء

۱۰. پارادایم اشیاء مجازی، معماری و مدیریت آنها در محیط اینترنت اشیاء

۱۱. بررسی انواع سیستم عاملها در اینترنت اشیاء با رویکرد شناخت RIOT

۱۲. تاثیرات فناوریهای ضروری اینترنت اشیاء در ایجاد ارزش برای مشتریان (مطالعه موردی: پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ومدیران سایت های فروش آنلاین)

۱۳. ارزیابی قابلیت توسعه پذیری سامانه هوشمند قرایت از راه دور در بستر اینترنت اشیاء با استفاه از پروتکل LoraWAN

۱۴. اینترنت اشیاء و راهبردهای ارسال در شبکه های داده نامگذاری شده

۱۵. مروری بر تکنولوژی، کاربردها وچالشهای اینترنت اشیاء

۱۶. مروری بر اینترنت اشیاء و امنیت و حریم خصوصی در آن

۱۷. اینترنت اشیاء و الزامات امنیتی آن

۱۸. مناسب ترین رویکرد نوآوری در اینترنت اشیاء

۱۹. استفاده از سیستم تصمیمگیری چند معیاره جهت افزایش کیفیت خدمات پروتکل مسیریابی RPL در اینترنت اشیاء

۲۰. کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانه های مدرن: ارایه چارچوب RICeST-IoT جهت یکپارچه سازی سرویس های کتابخانهای مبتنی بر IoT

۲۱. ارایه راهکار مناسب جهت حل مشکلات امنیتی بستر SDIoT در اینترنت اشیاء

۲۲. راه اندازی اینترنت اشیاء جهت مانیتورینگ شرایط محیطی یک سازمان و ادغام اطلاعات حسگری حاصل

۲۳. مدیریت اعتماد برای شنود مشارکتی چندگامی طیف در اینترنت اشیاء

۲۴. تشخیص توزیع شده حمله جعل شناسه در اینترنت اشیاء

۲۵. بررسی مسایل امنیتی و حریم شخصی محاسبات مه برای اینترنت اشیاء

۲۶. مروری بر نقش پردازش مه درنحوه ی ارتباط اینترنت اشیاء و پردازش ابری

۲۷. فناوری اینترنت اشیاء IOT؛ راه حلی نوین در ساخت و توسعه شهرهای هوشمند

۲۸. بررسی مفهوم اینتر نت اشیاء و کاربردهای مختلف آن( اینترنت اشیا و سلامت هوشمند)

۲۹. تشخیص تقویت در حملات انکار خدمت توزیعی در محیط اینترنت اشیاء

۳۰. دادههای بزرگ و اینترنت اشیاء
۳۱. بررسی پتانسیل فناوری اینترنت اشیاء بر بهبود فرایندهای خدمات فوریتهای پزشکی جهت بیماران تحت مراقبت

۳۲. بررسی کاربردهای تلفیق اینترنت اشیاء با رایانش مه و ابری

۳۳. کنترل دستیابی مبتنی بر اطمینان با استفاده از رویکرد فازی در اینترنت اشیاء

۳۴. استفاده از شبکه های حسگر بی سیم در اینترنت اشیاء

۳۵. استفاده از تکنیکهای وبکاوی و اینترنت اشیاء جهت ارتقای کیفیت آموزشی سیستم های آموزشی آنلاین

۳۶. اینترنت اشیاء و چالشهای موجود در آن

۳۷. نقش اینترنت اشیاء در زندگی امروزی

۳۸. بررسی امنیت شبکه های حسگر بدنی مبتنی بر اینترنت اشیاء

۳۹. چشم انداز،چالش های علمی و هستی شناسی برای اینترنت اشیاء

۴۰. خدمات وکاربرد اینترنت اشیاء درتجارت الکترونیک

۴۱. معماری و مشکلات امنیتی اینترنت اشیاء

۴۲. انتخاب مکان مناسب جهت پردازش داده های اینترنت اشیاء

۴۳. ارزیابی عوامل موثر در پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در هوشمندسازی ساختمان ها (مورد مطالعه مشتریان شرکت های فعال در زمینه هوشمندسازی ساختمان ها در تهران)

۴۴. امنیت در اینترنت اشیاء

۴۵. استفاده از متدولوژی چابک برای اینترنت اشیاء (IoT)

۴۶. پژوهش در زمینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در آینده بر مبنای اینترنت اشیاء

۴۷. ساخت شهر هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء

۴۸. روشی برای حل چالش اعتماد در امنیت اینترنت اشیاء

۴۹. نقش اینترنت اشیاء در توسعه زندگی بشر

۵۰. مروری بر کیفیت خدمات مسیریابی در شبکه اینترنت اشیاء

۵۱. شناسایی بیمار و تشخیص احساسات از طریق اینترنت اشیاء برای بهبود خانه های بهداشت هوشمند

۵۲. بحث و بررسی چالش های اینترنت اشیاء در سیستم های قدرت

۵۳. خط سیرهای تحقیقاتی در زمینه پذیرش، کاربرد و تاثیر اینترنت اشیاء بواسطه ی تحلیل کلان داده

۵۴. بررسی و ارزیابی چارچوبIOT.js در اینترنت اشیاء

۵۵. بررسی الگوریتم های رمزنگاری مناسب برای اینترنت اشیاء

۵۶. بررسی و ارزیابی مدل ها و مکانیزم های کنترل دسترسی در اینترنت اشیاء

۵۷. امنیت و کاربرد اینترنت اشیاء در سیستم سلامت و مراقبت بهداشتی

۵۸. یک روش چندفازی برای تشخیص خودخواهی در اینترنت اشیاء

۵۹. تحلیل و ارزیابی ساختار IOT.js در اینترنت اشیاء

۶۰. ارایه مکانیزم های بهینه در ساختارهای امنیتی اینترنت اشیاء (IOT )

۶۱. معماریهای داده کاوی در اینترنت اشیاء و ارایه یک معماری جدید برای کاوش کلان داده در اینترنت اشیاء

۶۲. چارچوب معماری مناسب امنیت اینترنت اشیاء

۶۳. بررسی و ارزیابی امنیت اینترنت اشیاء با ارایه روشی مبتنی بر موتور استنتاج فازی

۶۴. اینترنت اشیاء: مروری بر کاربرد ها و تحقیقات باز آتی

۶۵. مروری بر چالش های امنیت و اطمینان در اینترنت اشیاء

۶۶. مروری بر چالشها و راهکارهای پیشگیری از چالشهای اینترنت اشیاء

۶۷. بررسی و ارزیابی چارچوب IOT.js در اینترنت اشیاء

۶۸. تجزیه و تحلیل اینترنت اشیاء و ارایه راهکارهای کارآمد در تکنولوژی های امنیتی IOT

۶۹. کاربرد اینترنت اشیاء در ساخت شهر هوشمند

۷۰. یک رویکرد جدید برای بهبود سرعت ، طول عمر و ماند اینترنت اشیاءمبتنی بر RFID

۷۱. مقایسه دو الگوریتم ژنتیک و انبوه ذرات جهت کاهش انرژی در اینترنت اشیاء

۷۲. کاربرد اینترنت اشیاء و فناوری های آن در صنعت

۷۳. کاربرد اینترنت اشیاء( IOT ) در حمل و نقل شهری

۷۴. بررسی و مقایسه استاندارد اینترنت اشیاء: استانداردهای امنیتی و سازمان ها

۷۵. بررسی نقش اینترنت اشیاء با استفاده از اوترنت

۷۶. مروری برکسب وکار اینترنت اشیاء درشهرهوشمند

۷۷. بررسی مدل داده پایگاه داده گراف NoSQL برای ذخیره و بازیابی داده ها در زیرساخت اینترنت اشیاء

۷۸. بررسی سیستم های مدیریت پایگاه داده در اینترنت اشیاء جهت داده های حجیم، ناهمسان و غیرساخت یافته

۷۹. افزایش امنیت در خانه های هوشمند بر پایه اینترنت اشیاء

۸۰. اینترنت اشیاء در ورزش: بهبود کارایی و چالش ها

۸۱. مدل های کسب و کار اینترنت اشیاء

۸۲. بهبود شاخص بهره وری انرژیهای تجدید پذیر باقابلیت ذخیره سازی و به کارگیری اینترنت اشیاء در شبکه هوشمند

۸۳. نقش اینترنت اشیاء در پزشکی و سلامت

۸۴. طراحی و پیاده سازی سامانه بومی اینترنت اشیاء برای پردازش امن دما و رطوبت محیط

۸۵. مروری بر فناوری های ارتباطی نسل پنجم در اینترنت اشیاء و مقایسه شاخص های عملکرد کلیدی بین آنها

۸۶. مروری بر اینترنت اشیاء (IOT)

۸۷. اینترنت اشیاء- مطالعه اجمالی روش های بررسی شده

۸۸. بررسی نقش اینترنت اشیاء Iot در بهینه سازی مصرف برق

۸۹. مروری بر پروتکل های مسیریابی در اینترنت اشیاء

۹۰. بررسی ساختار اینترنت اشیاء با رویکرد پیاده سازی سیستم نظارت بهداشت

۹۱. بررسی چالش های امنیتی و کاربردی اینترنت اشیاء

۹۲. امنیت در اینترنت اشیاء

۹۳. بررسی اینترنت اشیاء از دو دیدگاه:کاربردها و فناوری ها

۹۴. بررسی اینترنت اشیاء سبز از دیدگاه: فناوری ها و توانمندی ها

۹۵. بررسی عملکرد و چالش های اینترنت اشیاء در بهبود زندگی وکاهش هزینه ها

۹۶. بررسی الزامات و مکانیزم های امنیت در اینترنت اشیاء
۹۷. بررسی معماری های اینترنت اشیاء از منظر امنیت پویا

۹۸. بررسی کاربردها و چالش های امنیتی اینترنتی از اشیاء

۹۹. شناخت تهدیدات، باید و نبایدهای امنیتی اینترنت اشیاء

۱۰۰. کاربردها، چالش ها و تهدیدهای اینترنت اشیاء

۱۰۱. اینترنت اشیاء و تشخیص توزیع شده حمل جعل شناسه

۱۰۲. ایمن سازی ارتباطات در اینترنت اشیاء

۱۰۳. فناوری اینترنت اشیاء، کاربردها و آینده آن در صنعت و خدمات

۱۰۴. تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی ( موردمطالعه: هلدینگ غذایی گلستان )

۱۰۵. بررسی موانع گسترش فناوری اینترنتی از اشیاء در سیستم اعلان و اطفای حریق

۱۰۶. بررسی ابزارهای مورد نیاز ادغام رایانش ابری و اینترنت اشیاء

۱۰۷. ارایه یک سیستم پیشنهادی برای کشاورزی هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء
۱۰۸. کاهش تصادفا ت شهری با بهره گیری از فناوری اینترنت اشیاء ( مروری بر مدل های ابداعی در سایر کشورها)
۱۰۹. احرازهویت دو طرفه در RFID با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی برای سیستم های پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیاء
۱۱۰. بررسی چالش های به کارگیری اینترنت اشیاء در تسهیل تردد وسایل نقلیه استفاده شده در فوریت های پزشکی
۱۱۱. شناسایی و اولویت بندی کارکردهای اینترنت اشیاء پزشکی (IOMT) بر مبنای بهبود مولفه های اثربخشی وکیفیت فعالیت های بیمارستانی وسلامت
۱۱۲. مروری بر ارزیابی و مدیریت ریسک در اینترنت اشیاء
۱۱۳. احرازهویت کارا برای RFID با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی برای سیستم های پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیاء
۱۱۴. جستجوی سرویس در محیط اینترنت اشیاء متحرک با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر بلوم فیلتر با تابع درهم ساز تطبیق یافته
۱۱۵. بررسی کاربرد اینترنت اشیاء در تجارت الکترونیک

۱۱۶. الگوریتمها و سیستمهای رمز نگاری سبک برای امنیت بیشتر در اینترنت اشیاء

۱۱۷. اینترنت اشیاء و بکارگیری از نقاط قوت و شناسایی نقاط ضعف آن در حوزه رمزگذاری

۱۱۸. توسعه یک بستر آزمایشی شبکه نرم افزاری تعریف شده و توزیع شده برای اینترنت اشیاء

۱۱۹. بررسی اینترنت اشیاء و بهبود امنیت آن در SDN

۱۲۰. بررسی محرک های یکپارچگی اینترنت اشیاء و رایانش ابری در ابر اینترنت اشیاء

۱۲۱. اینترنت اشیاء، برنامه های کاربردی و چالش های توسعه

۱۲۲. کنترل و امنیت در خانه هوشمند با به کارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء

۱۲۳. اینترنت اشیاء: راه حلی جدید در هوشمند سازی جهان پیرامون

۱۲۴. بررسی جایگاه اینترنت اشیاء در هوشمندی محیطی

۱۲۵. بررسی امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء

۱۲۶. ارتقاء امنیت در خانه های هوشمند با استفاده از فناوری اینترنتی از اشیاء

۱۲۷. تیپ معماری نمونه امن با کیفیت آگاه برای اینترنت اشیاء

۱۲۸. بررسی چالش های امنیتی در اینترنت اشیاء
۱۲۹. ویژگی های فناوری اینترنت اشیاء و کاربرد آن در تجارت

۱۳۰. شبکهی حسگر بیسیم در اینترنت اشیاء و عصر رایانش ابری

۱۳۱. مقایسه اینترنت اشیاء و اینترنت همه اشیاء

۱۳۲. چالش های موجود در اینترنت اشیاء و راه های مقابله با آن در رسیدن به یک شهر هوشمند

۱۳۳. امنیت و چالش های پیش روی فناوری اینترنت اشیاء

۱۳۴. مدل های کسب و کار اینترنت اشیاء

۱۳۵. مروری بر تاثیر اینترنت اشیاء در حوزه بهداشت و درمان

۱۳۶. تحلیل حمله سیاهچاله درحوزه سلامت اینترنت اشیاء

۱۳۷. بررسی کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در سیستم هشدار ایمنی زودهنگام

۱۳۸. سرویس خودراه انداز مبتنی بر پروتکل کاربردی CoAP در اینترنت اشیاء

۱۳۹. بررسی و تحلیل مفاهیم و کاربرد های اینترنت اشیاء

۱۴۰. تحلیل و بهبود امنیت برای کنترل دستیابی و اعتبارسنجی در اینترنت اشیاء

۱۴۱. راهکار مناسب جهت دفاع در برابر حمله ارسال انتخابی در محیط اینترنت اشیاء برای شبکه های حسگر پزشکی

۱۴۲. تحلیل یک مدل انرژی کارا از نظر مصرف انرژی به وسیله الگوریتم SAC در اینترنت اشیاء

۱۴۳. بررسی و تحلیل استانداردهای موجود در حوزه ی اینترنت اشیاء

۱۴۴. کاربرد فناوری اینترنت اشیاء در شهر هوشمند و چالشهای آن

۱۴۵. مروری بر چالش های اینترنت اشیاء

۱۴۶. چهارچوبی برای بررسی برنامه های اینترنت اشیاء درمدل های کسب و کار

۱۴۷. ایده به کارگیری مبدل های آنالوگ به دیجیتال سیگما دلتا برای جوع آوری اطلاعات سنسورهای به کار رفته در اینترنت اشیاء به همراه شبیه سازی با Matlab

۱۴۸. بررسی ارتباط رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیاء

۱۴۹. ارائه ی یک مکانیزم فازی تخصیص کار در سنجش از جمعیت به صورت متحرک در اینترنت اشیاء

۱۵۰. بررسی اثرات اقتصادی اینترنت اشیاء

۱۵۱. بررسی و تحلیل چالشهای امنیتی و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء

۱۵۲. اینترنت اشیاء

۱۵۳. بهبود زیر ساخت ماهواره ای TCP/IP جهت حس کردن داده های ضروری اینترنت اشیاء

۱۵۴. بررسی و مقایسه تکنولوژی های کوتاه برد شبکه ای در اینترنت اشیاء بلوتوث و زیگ بی

۱۵۵. امنیت در شبکه های اینترنت اشیاء

۱۵۶. ادغام رایانش ابری و اینترنت اشیاء و بررسی چالش های آن

۱۵۷. کاربردها و چالش های اینترنت اشیاء

۱۵۸. بازاریابی تعاملی هوشمند با رویکرد اینترنت اشیاء

۱۵۹. تحلیل و بررسی مدلهای کسبوکار اینترنت اشیاء

۱۶۰. مروری بر چالشهای اینترنت اشیاء بزرگترین ابزار شهر هوشمند

۱۶۱. نقش اینترنت اشیاء در هوشمندسازی شهرهای مهم دنیا و تهران

۱۶۲. اینترنت اشیاء برای هوشمند سازی شهر، معماری پیشنهادی و مطالعه موردی

۱۶۳. کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت بیمه با رویکرد عملیاتی مانیتورینگ
۱۶۴. بررسی اثرات بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء بر اعتبار اطلاعات

۱۶۵. چالشهای بکارگیری نوآوری در اینترنت اشیاء مطالعه موردی دیدگاه کاربری

۱۶۶. بررسی نقش اینترنت اشیاء در توسعه شبکه های ارتباطی

۱۶۷. بازنمایی مدل مفهومی اینترنت اشیاء مبتنی بر هستان نگار

۱۶۸. اریه یک بستر آزمایشی تعریف شده برای ارزیابی کارایی پیاده سازی CoAP-EAP در محیط اینترنت اشیاء

۱۶۹. تحلیل معماری و امنیت در حوزه سلامت اینترنت اشیاء

۱۷۰. مفاهیم و و بررسی مدل حمله سینک چاله در اینترنت اشیاء

۱۷۱. مقایسه معماری های پر کاربرد در اینترنت اشیاء

۱۷۲. اینترنت اشیاء (Internet Ofthings)

۱۷۳. مروری بر روشهای برقراری امنیت در اینترنت اشیاء

۱۷۴. توسعه فناوری اینترنت اشیاء و امنیت

۱۷۵. آموزش الکترونیک با استفاده از اینترنت اشیاء (IOT)

۱۷۶. چالش های امنیتی ، اهمیت محرمانگی و شکاف اطلاعاتی و ارتباطی در اینترنت اشیاء

۱۷۷. جهانی مملوء از فرصت برای خطوط ریلی با استفاده از اینترنت اشیاء

۱۷۸. اینترنت اشیاء در شرکت ها و چالش های آن

۱۷۹. بررسی امنیت در اینترنت اشیاء

۱۸۰. پایگاه داده ابری برای اینترنت اشیاء

۱۸۱. بررسی امنیت اینترنت اشیاء

۱۸۲. بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء در مدیریت زنجیره تامین ساخت و ساز

۱۸۳. اینترنت اشیاء،قابلیت ها و چالش های امنیتی

۱۸۴. مکانیزم های حفظ انرژی در اینترنت اشیاء

۱۸۵. ارایه یک الگوی ارتباطی امن جهت بهبود خدمات صنعت ریلی با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیاء

۱۸۶. اینترنت اشیاء و توسعه پایدار سلامت

۱۸۷. استفاده از رمزنگاری ترکیبی متقارن و نامتقارن برای بهبود محافظت از حریم خصوصی و امنیت فناوری RFID در اینترنت اشیاء

۱۸۸. اینترنت اشیاء وخانه هوشمند

۱۸۹. امنیت در اینترنت اشیاء

۱۹۰. کاربرد اینترنت اشیاء در بهبود محصولات کشاورزی، حفظ منابع طبیعی و صیانت از محیط زیست

۱۹۱. پروتکل احراز هویت سه فازی برای امنسازی پروتکل CoAP در دستگاه های اینترنت اشیاء

۱۹۲. نیازمندی های امنیتی برای اینترنت اشیاء بر اساس فناوری های جدید

۱۹۳. روشی هوشمند برای بکارگیری اینترنت نانو اشیاء در مراقبت های بهداشتی
۱۹۴. اینترنت اشیاء؛ چالش ها و راهکارها

۱۹۵. اینترنت اشیاء : چالشها و راهحلها

۱۹۶. بررسی اثرات بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء در حریم خصوصی

۱۹۷. چالشها و راهکارهای یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری CloudIOT

۱۹۸. ارایه یک طرح احراز اصالت سبک وزن برای اینترنت اشیاء

۱۹۹. بهینهسازی سیستم نظارت بر اماکن مبتنی بر اینترنت اشیاء در محیط پردازش ابری با استفاده از الگوریتمهای فرا اکتشافی

۲۰۰. رویکردی مبتنی بر الگوریتم رمزنگاری aesبرای امنیت اینترنت اشیاء

۲۰۱. جایگاه اینترنت اشیاء در زندگی هوشمند و بررسی کاربردها و چالش های آن

۲۰۲. ارایه الگوریتم MOPSO جهت افزایش سرعت و طول عمر اینترنت اشیاء مبتنی بر RFID

۲۰۳. بهبود الگوریتم مسیریابی RPLدر اینترنت اشیاء با استفاده از منطق فازی

۲۰۴. معماری نظارت بر ایمنی راه آهن بر اساس اینترنت اشیاء

۲۰۵. ارایه معماری کارآمد در مدیریت انرژی بر مبنای اینترنت اشیاء IOT

۲۰۶. امنیت در اینترنت اشیاء

۲۰۷. نقش اینترنت اشیاء در بهبود و توسعه کسب و کار

۲۰۸. بررسی و مقایسه رایانش ابری و رایانش مه در اینترنت اشیاء

۲۰۹. بررسی چالش های امنیتی اینترنت اشیاء در رایانش ابری

۲۱۰. کاربرد بازی وار سازی در اینترنت اشیاء

۲۱۱. یک مدل جدید مدیریت اعتماد در اینترنت اشیاء اجتماعی

۲۱۲. مروری بر پروتکل های ارتباطی در لایه کاربرد اینترنت اشیاء
۲۱۳. مروری جامع بر امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء

۲۱۴. نگرشی بر اینترنت اشیاء و اثرات آن

۲۱۵. ارایه یک معماری مرجع مبتنی بر اینترنت اشیاء برای مدیریت مصرف آب درساختمان های هوشمند

۲۱۶. مروری بر اینترنت اشیاء و تخمین حالت در شبکه های هوشمند در حضور منابع تولید پراکنده

۲۱۷. مروری بر امنیت سیستم های اسکادا براساس اینترنت اشیاء و محاسبات ابری

۲۱۸. اینترنت اشیاء نظامی: مفهوم و چالش های امنیتی

۲۱۹. بکارگیری اینترنت اشیاء در شبکه C4I با تکیه بر آگاهی وضعیت

۲۲۰. ارایه روشی برای احراز اصالت سلسله مراتبی در اینترنت اشیاء

۲۲۱. فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی با استفاده از اینترنت اشیاء و علوم همگرا

۲۲۲. مروری بر ساختار کلی و پروتکل های ارتباطی اینترنت اشیاء

۲۲۳. بررسی چالش ها، طبقه بندی و مقایسه سیستم عامل هایی برای اینترنت اشیاء

۲۲۴. راهبردهای نوین صنعت نفت و گاز در پرتو اینترنت اشیاء

۲۲۵. چالش ها وتهدیدهای اینترنت اشیاء

۲۲۶. اینترنت اشیاء چیست؟ معرفی و جمعبندی مطالعات انجام شده
۲۲۷. اینترنتی از اشیاء اعتبار و توانمندی سیستم بهداشت و درمان برای افزایش اثربخشی و عملکردی مشترک

۲۲۸. کیفیت سرویس در اینترنت اشیاء نانو

۲۲۹. بررسی تاثیر استفاده از اینترنت اشیاء بر کیفیت آموزش و یادگیری

۲۳۰. بررسی حفره های اهنیتی هوجود در فناوری های ارتباطی هورد استفاده در اینترنت اشیاء

۲۳۱. ارائه درختواره نگاشت حملات امنیتی به آسیبپذیریهای اینترنت اشیاء

۲۳۲. بررسی تهدیدات و چالش های امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء و ارائه یک مدل

۲۳۳. آموزش الکترونیک در محیطهای هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنتی از اشیاء

۲۳۴. بررسی دیدگاه ها ، و چالشها از اینترنت کامپیوتر ها تا اینترنت اشیاء

۲۳۵. مروری بر روشهای ارزیابی اعتماد در اینترنت اشیاء

۲۳۶. پیاده سازی فناوری اینترنتی از اشیاء با استفاده از نسل جدید پروتکل اینترنت (تجزیه و تحلیل چالش ها، راه حل ها و فرصت ها)

۲۳۷. بهبود تأخیر مسیریابی مبتنی بر انرژی برای کاربردهای اینترنت اشیاء

۲۳۸. یک روش پویای بهبود جریان ترافیک شهری با استفاده از اینترنت اشیاء: تنظیم هوشمند چراغ های راهنمایی و مسیریابی مجدد خودروها

۲۳۹. مقدمه ای بر نحوه به کارگیری فن آوری اینترنت اشیاء در شبکه هوشمند صنعت برق کشور

۲۴۰. چالش های امنیتی رایانش ابری در فناوری اینترنتی از اشیاء

۲۴۱. فرصت های پیاده سازی آموزش الکترونیک با بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء

۲۴۲. نقش فناوری اینترنتی از اشیاء در پوشش دهی چالش های سلامت و بهداشت

۲۴۳. نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در حوزه مصرف انرژی خانه های هوشمند

۲۴۴. کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در توسعه مدیریت لجتسیک

۲۴۵. سنجش تأثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیاء بر تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری

۲۴۶. آینده پژوهی درمان اختلال بدشکلی بدن مبتنی بر اینترنت اشیاء

۲۴۷. راه حل برای اینترنت اشیاء

با خرید این مقالات، فایل پی دی اف این مقالات برای شما ارسال می گردد. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.