رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از روشهای داده کاوی

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از روشهای داده کاوی


  • 743 بازدید

در این سلسله مقالات به مفاهیم و کاربرد های داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده پرداخته می‌شود. با توجه به حجم عظیم مقالات تولید شده در زبان فارسی در حوزه داده کاوی و علم داده، آکادمی داده تصمیم گرفت مقالات فارسی منتشر شده در این حوزه را خلاصه برداری کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این مقالات ابتدا با معرفی موضوع و کارهای انجام شده آغاز می شود و سپس مجموعه داده یا دیتاست تحقیق ارائه می شود و سپس پیاده سازی انجام شده در رپیدماینر، وکا یا پایتون ارائه شده و نتایج تحلیل می شود.

در این رشته نوشته ها ابتدا خلاصه ای از مقاله ارائه شده و سپس نتیجه گیری مقاله عینا آورده می گردد و سپس فایل پی دی اف آن نیز برای دانلود در اختیار محققین و پژوهشگران عزیز قرار می گیرد. 

 

در حالت كلی با توجه به تحلیلهای انجام گرفته مطلابات معوقه با متغیرهای مستقل جنسیت، تعداد تسهیلات دریافتی، مبلغ تسهیلات دریافتی، شغل، نرخ سود، نرخ جریمه رابطه معنی داری دارد كه در مدل رگرسیون لجستیک، شبكه های عصبی و ساختار درختی این مطلب نیز تأیید شد بطوریكه روشهای دادهكاوی ساختار درختی و شبكه های عصبی از همه متغیرهای مستقل موجود در مدل استفاده كردند و به این نتیجه نیز رسیدیم كه روش شبكه عصبی در مدلبندی مطلابات معوقه كاراتر میباشد. این نتایج در راستای كار محمدپور با عنوان "اندازهگیری ریسک اعتباری در یک بانک تجاری" )محمدپور، 1713 )میباشد بطوریكه در تحقیق ایشان در میان متغیرهای توضیحی نهایی نوع تسهیلات، نرخ سود بانكی، مدت تسهیلات و جنسیت رابطه مستقیم و مثبت با افزایش مطلابات معوق دارند و متغیرهای سن، تحصیلات و نوع وثیقه رابطه غیرمستقیم و منفی با افزایش مطلابات معوق دارند.« با توجه به آزمون فرضهای انجام شده، نتایج حاصل از این فرضیات به صورت زیر بیان میشوند.
1 .رابطه سطح جنسیت و درجه ریسک اعتباری معنادار میباشد. به طوریكه افزایش مطلابات معوقه در بین خانمها بیشتر میباشد در این راستا بانک باید در تسهیلات دهی به افراد شرط جنسیت را لحاظ كرده و اگر قرار است به متقاضیان تسهیلات تعلق بگیرد باید جنسیت متقاضی نیز لحاظ شود تا بانک با مطلابات معوقه كمتری روبرو شود. 2 .رابطه بین شغل متقاضی و درجه ریسک اعتباری نیز معنادار و غیرمستقیم میباشد بطوریكه افرادی كه دارای شغل آزاد هستند در باز پرداخت تسهیلات خود با تأخیر روبرو هستند. در این حلات اگر قرار است بانک به این گونه افراد تسهیلات اعطا نماید باید تسهیلاتی با مبلغ خیلی كم اعطا نماید تا متقاضیان در باز پرداخت آن دچار مشكل نشوند. روی هم رفته و بر اساس نتایج به دست آمده برای بهبود نظام اعتباری بانکهای كشور موارد زیر پیشنهاد میگردد: 1 . به كارگیری سیستم جامع سنجش اعتبار در تعیین درجه ریسک اعتباری هر یک از مشتریان در هر لحظه از زمان و به روز كردن همیشگی آن با توجه به شرایط. 2 .آموزش كاركنانی و آشنایی آنها با جدیدترین روشهای سنجش اعتبار كه در قسمت اعطای تسهیلات هستند مشغول به كاری باشند. 7 .كاهش نرخ جریمه در صورت عدم باز پرداخت متقاضیان تسهیلات 5 .ارزیابی توجیه فنی پروژه های اقتصادی و تعدد تسهیلات پرداختی با توجه به شغل متقاضیان و تخمین ریسک آنها به منظور اطمینان از بازپرداخت وامها 4 .حذف اعطای تسهیلات دستوری )كه سبب میشود بدون تحلیل هزینه- فایده و توجیه اقتصادی، از پروژه های كم- بازده حمایت شود(. 1 .اعملا بخشش جرایم در صورت بازپرداخت متقاضیانی كه به آنها تسهیلات پرداخت شده است. لابته مطلابات معوق كمتر به حد صفر میرسد اما برخی اقدامات منجر به بازگشت این منابع از دست رفته پس از سررسید میشود. یكی از این راهكارها ایجاد مؤسساتی برای بازگرداندن منابع خارج شده از بانک است. موسسه سازماندهی وصول مطلابات معوق، یكی از همین سازمانها است كه با داشتن مجوز از طرف بانک و مؤسسات اعتباری و شناسایی امولا و داراییهای مشتریان اقدام به وصول این مطالبات میكنند.

 

 

این مقاله از طریق لینک قابل دسترسی است و محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 


کپی برداری بدون ذکر منبع، بر اساس قانون جرائم اینترنتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 
اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.