روش پژوهش برای متن کاوی موضوعی رایانه ای قرآن کریم

روش پژوهش برای متن کاوی موضوعی رایانه ای قرآن کریم


  • 1,277 بازدید

 روش های تحقیق متن کاوی موضوعی رایانه ای قرآن کریم را می توان بر اساس سه محور زیر تقسیم کردند:
 1. روش تحقیق بر اساس نوع دید و هدفی که در تحقیق داریم (بر اساس نگرش ها): از آنجا که پژوهش حاضر از جمله تحقیقات متن کاوی است که به کشف حقایق بیشتر در نظام معنایی آیات قرآن می پردازد، و روشی جدید در ورود به این حوزه (مبتنی بر تفسیر المیزان) دارد، می توان روش نگرشی آن را از نوع تحقیقات بنیادی محسوب کرد.
۲. روش تحقیق بر اساس جهت گیری کلی در مسیر تحقیق (بر اساس راهبردها): از آنجا که پژوهش حاضر به دنبال کشف یک مدل معنایی در آیات قرآن و تحلیل آن است، می توان روش راهبردی آن را از نوع تحقیقات تحلیلی دانست. 
3. تقسیم بندی روش تحقیق بر اساس نوع فعالیت اجرایی در انجام تحقیق (بر اساس راهکارها): از آنجا که پژوهش حاضر با تشکیل یک پیکره موضوعی از طریق مشاهده و نمونه برداری از یک سوره قرآن کریم و آیه ای از آن، به متن کاوی می پردازد، می توان روش راهکاری آن را از نوع تحقیقات میدانی و آماری دانست؛ البته از آنجا که در تشکیل پیکره موضوعی نیازمند تحقیق و مطالعه منابع و متون دینی از جمله تفسیر المیزان و رسائل علامه طباطبایی و دیگر کتاب های مرتبط خواهیم بود، بنابراین روش راهکاری از نوع تحقیقات کتابخانه ای نیز خواهد بود. پس، در مجموع با کلان نگری درراه کارها، روش ما تحقیق ترکیبی سیستمی است.
متن کاوی موضوعی رایانه ای قرآن کریم، برای کشف ارتباطات معنایی میان آیات، بر مبنای تفسیر المیزان، شهرودی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

انجام پایان نامه در حوزه متن کاوی

سختی و پیچیدگی زبان فارسی در حوزه متن کاوی

اگر به پژوهش در حوزه متن کاوی علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه بی نظیر هفتاد و چهار مقاله فارسی در زمینه متن کاوی  و مجموعه های مشابه آن را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه متن کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.  

 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.