سطوح نظرکاوی

سطوح نظرکاوی


  • 732 بازدید

 به صورت عمومی میتوان بیان نمود که نظرکاوی در سه سطح اساسی مورد مطالعه قرار گرفته است. یک فرایند نظر کاوی از مراحل زیر تشکیل میشود. مرحله اول تعیین دامنه کار کاوش نظرات است. در مرحله دوم داده های جمع آوری شده در حوزه خاص پیش پردازش شده و به صورت نرمال و ساختار یافته در می آیند. در مرحله سوم، کارهای خاص آماری بر روی سند و عبارات موجود در آن صورت می گیرد. مرحله چهارم که به عنوان یکی از گامهای اساسی در کاوش نظرات به حساب می آید انتخاب ویژگی های مناسب برای دسته بندی  اسناد است. انتخاب مناسب این ویژگی ها می تواند موجب بهبود عملکرد الگوریتم های دسته بندی  گردد. مرحله پنجم اجرای الگوریتم دسته بندی  بر روی اسناد است. در نهایت در مرحله ششم به تحلیل نتایج به دست آمده از دسته بندی  پرداخته می شود. این فرایند میتواند در سه سطح زیر انجام گیرد.

مبتنی بر سطح سند

وظیفه این سطح از نظرکاوی این است که آنچه کل یک سند منتشر کرده را در قالب مثبت یا منفی دسته بندی نماید. برای مثال، یک نقد محصول داده میشود و سیستم باید تعیین کند که این نقد به صورت کلی دید مثبتی را نسبت به محصول نشان داده و یا منفی بوده است. این سطح از نظرکاوی همچنین به "طبقهبندی نظرات سطح سند " نیز شناخته میشود. آنچه در این سطح از نظرکاوی مفروض است این است که سند، نمایش دهنده نظر پیرامون یک موجودیت واحد است

مبتنی بر جمله

 وظیفه این سطح این است که تعیین کند جمله یک نظر مثبت، منفی، یا خنثی را نشان میدهد. منظور از خنثی این است که جمله بیان کننده نظر نیست. این سطح به صورت نزدیکی با "طبقهبندی ذهنیت" وابستگی دارد. در طی این فرایند جمالت ذهنی که بیان کننده دید یا نظر ذهنی هستند از جمالت عینی که بیان کننده اطالعات حقیقی هستند تمیز داده میشود.

 مبتنی بر ویژگی

هر دو سطح قبلی یعنی سند و جمله به طور دقیق آنچه را که مردم دوست دارند و آنچه دوست ندارند را کشف نمی نماید. بجای نگرش به ساختار زبان (سند، پارگراف، جمله و ...)، سطح ویژگی مستقیما خود نظر را دنبال میکند. در حقیقت بر این ایده استوار است که هر نظر شامل یک گرایش (مثبت یا منفی) و یک ویژگی از نظر قرار دارد. به این مثال توجه کنید؛ " اگر چه این رستوران سرویس چندان خوبی ارائه نمیکند ولی من هنوز به آن عالقه دارم" این نظر مشخصا یک دید مثبت را بیان میکند ما نمی توانیم بگوییم که این نظر تماماً مثبت است. در حقیقت این نظر درباره رستوران به صورت کلی مثبت است و در مورد نحوه سرویس دهی آن دارای گرایش منفی می باشد.

 

نظرکاوی(عقیده کاوی) چیست؟

انواع نظرکاوی کدامند؟

سرآغازی بر مبحث نظرکاوی؟

کاربردهای نظرکاوی،عقیده کاوی یا تحلیل احساس

 

اگر به پژوهش در حوزه نظرکاوی علاقه مند هستید توصیه می کنیم مجموعه  پنجاه مقاله فارسی مرتبط با نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات را تهیه بفرمایید.

اگر در حال پژوهش در حوزه نظرکاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

اگر در زمینه نظرکاوی(عقیده کاوی یا تحلیل احساسات) در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.