شبکه های اجتماعی و نمایندگی کل جامعه

شبکه های اجتماعی و نمایندگی کل جامعه


  • 480 بازدید

  آیا شبکه های اجتماعی نماینده تمام جامعه هستند؟ و تحلیل های انجام شده روی شبکه‌های اجتماعی می‌تواند بر روی تمام جامعه قابل گسترش و بسط باشد؟

این سوال یکی از سوالات و چالشهای اساسی در حوزه تحلیل شبکه های اجتماعی است. به طور مثال شبکه اجتماعی توییتر فارسی می‌تواند نماینده همه جامعه ایران باشد؟ جواب خیر است!! ولی تحلیل این شبکه ها هم می‌تواند قضاوتی درباره جامعه به مخاطب ارائه دهد. با بررسی و تحلیل هشتگ های مختلف در توییتر می توان به برآیندی از نظرات موجود در فضای مجازی رسید ولی نمی توان ادعا کرد تمامی نظرات ممکن همین نظرات موجود در فضای مجازی هستند زیرا بخش قابل توجهی از هر جامعه در توییتر حضور فعال ندارند. 

در مثال شبکه‌ اجتماعی توییتر، کسانی که عضو توییتر هستند معمولاً از طبقه شهری و تحصیلات بالای جامعه می باشند. جزئیات در تحقیق زیر قابل مشاهده است:

Understanding the Demoghraphics of Twitter Users

بنابراین نباید تحقیقات انجام شده در حوزه تحلیل افراد جامعه در شبکه‌های اجتماعی را تحقیقاتی با درستی و صحت 100 درصد در نظر گرفت. بلکه عموما می توان از نتایج این تحقیق ها قضاوت های عمومی از جامعه داشت. بسیاری معتقدند شبکه‌های اجتماعی فقط می‌توانند دیدی به محقق و تحلیلگر درباره موضوع تحقیق شده ارائه بدهند. 

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است!