علم داده چیست و چرا باید یاد گرفت؟

علم داده چیست و چرا باید یاد گرفت؟


  • 1,130 بازدید

اما علم داده چیست؟
به عنوان یک رشته، علم داده شامل جمع آوری و مطالعه داده ها ( هر دو ساختار یافته و بدون ساختار ) برای به دست آوردن بینش و اطلاعات است که می تواند توسط سازمان ها برای ایجاد استراتژی های موثر استفاده شود. با جمع آوری داده ها در طی یک دوره زمانی، الگوهایی می توانند شناسایی شوند که شرکت ها را قادر می سازد تا فرصت های جدید بازار را افزایش دهند، بهره وری را افزایش دهند، هزینه ها را کاهش دهند، و خود را در یک مزیت رقابتی در صنعت خود قرار دهند.

چرا علم داده؟
با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی سریع، به ویژه در زمینه های تبلیغاتی همراه، رسانه های اجتماعی و شخصی سازی وب سایت، مقدار زیادی اطلاعات به صورت روزانه ایجاد می شود. این حجم داده ها باعث شده است که صنایع با توجه به شناخت اطلاعات و سازگاری با چشم انداز جدید  و یا خطر عقب ماندن از رقبا به سوی گسترده تر کردن علم داده در صنعت خود رغبت نمایند. موسسات دولتی و خصوصی، نیازمند پیاده سازی علم داده در سازمان هایشان هستند. دانشگاه ها به این نیاز با ارائه دوره های علمی به دانش آموزان در تمام زمینه ها پاسخ داده اند.