مجموعه داده های اقتصادی مالی

مجموعه داده های اقتصادی مالی


  • 2,251 بازدید

فایل داده قیمت نفت، گاز، زغال سنگ از سال 1965 تا 2017

گزارش عملکرد بانک های تجاری برای ۱۸ بانک منتخب بین سال های 1389 تا 1396

قیمت روزانه نفت ما بین 2013 تا 2018

شناسایی الگوهای پنهان در فروش

مجموعه داده پیش بینی مشتریان پر سود ده

مجموعه داده عملیات بازاریابی و فروش

مجموعه داده تحلیل ارزش دمگرافی مشتری

مجموعه داده بازاریابی و پلن کامپین های تبلیغاتی

مجموعه داده بازاریابی و تست کامپین های تبلیغاتی

اخبار جهان و بازار سهام

بیش از یک میلیون داده اقتصادی، مالی و اجتماعی گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی برای حدود ۱۸۰ کشور

شاخص کل بورس (روزانه) مابین سال های 1376 تا 1396

واردات و صادرات کشور مابین سال های 57 تا 94

وضعیت اقتصادی و جمعیتی کشور در سال های 1379 تا 1393

داده های مربوط به اشتغال و بیکاری سال 1330 تا 1390

قیمت روزانه نفت خام اوپک

گزارش عملکرد بانک های تجاری برای ۱۸ بانک منتخب بین سال های 1389 تا 1393

داده های سالانه مربوط به صنعت پتروشیمی

سهم بودجه تحقیقات از بودجه کل کشور و تولید ناخالص داخلی

دیتا ست ریسک و بازدهی و نسبت شارپ سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران سالهای 70 الی 97

آمار شاخص بورس کل تهران از سال 1370 تا 1395

مجموعه داده کلیه داده های ایران در بانک جهانی

داده های آماری 155 شرکت بورسی و فرابورسی برای سال های 1387 الی 1393

مجموعه داده بازاریابی مستقیم در یک موسسه بانکی

مجموعه داده شاخص بورس داو جونز