مجموعه داده های نظرکاوی (عقیده کاوی یا تحلیل احساسات)

مجموعه داده های نظرکاوی (عقیده کاوی یا تحلیل احساسات)


  • 515 بازدید

مجموعه داده نظرات انگلیسی برچسب گزاری شده

بزرگترین مجموعه داده نظرکاوی فارسی (نسخه جدید 21 هزار عدد)

بزرگترین مجموعه داده آنالیز احساسات فارسی (نسخه جدید 21 هزار عدد)

بزرگترین مجموعه داده عقیده کاوی فارسی (نسخه جدید 21 هزار عدد)

بزرگترین مجموعه داده تحلیل احساسات فارسی (نسخه جدید 21 هزار عدد)

مجموعه داده مناسب برای نظرکاوی شامل نظرات وب سایت تریپ ادوایزر

مجموعه داده نظرات کالا از سایت دیجی کالا شامل نظرات، احساسات و ویژگی های کالا-2

بزرگترین مجموعه داده نظرکاوی فارسی

مجموعه داده نظرات کالا از سایت دیجی کالا شامل نظرات، احساسات و ویژگی های کالا

کلمات منفی و مثبت در فارسی برای نظرکاوی یا تحلیل احساسات

50 پنجاه مقاله فارسی مرتبط با نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات

مجموعه داده نظرات کالای موبایل در آمازون

پکیج شش دیتاست معروف نظرکاوی برای ارزیابی روش ارائه شده

شش هزار نظر درباره خدمات هتل

مجموعه داده برچسب خورده یک و نیم میلیون توییت انگلیسی برای نظرکاوی

مجموعه داده نظرات در 10 زبان مختلف

مجموعه داده نظرات کاربران توییتر درباره فیلم های مختلف

مجموعه داده نظرات انگلیسی کاربران وب سایت گاردین

مجموعه داده نظرات فارسی برچسب گزاری شده هتل

مجموعه داده نظرات به زبان عربی

مجموعه داده 215 هزار نظر درباره کتاب در سایت آمازون

مجموعه داده نظرات محصول سامسونگ شامل 38 هزار نظر فارسی

مجموعه داده اخبار فارسی برچسب گزاری شده

دیتاست ها (مجموعه داده) نظرکاوی(عقیده کاوی) فارسی شامل نظرات فیلم

مجموعه داده (دیتاست) نظرکاوی (عقیده کاوی) انگلیسی ( ده هزار)

مجموعه داده (دیتاست) نظرکاوی (عقیده کاوی) انگلیسی ( پنجاه هزار)

دیتاست (مجموعه داده) نظرکاوی(عقیده کاوی) توییت های فارسی

دیتاست (مجموعه داده) نظرکاوی(عقیده کاوی) درباره دیجی کالا

دیتاست (مجموعه داده) نظرکاوی(عقیده کاوی) درباره ایرانسل

دیتاست (مجموعه داده) توییت های برچسب خورده انگلیسی درباره اپل

دیتاست (مجموعه داده) نظرات فیلم بو پنگ

دیتاست (مجموعه داده) نظرات کالا از سایت eopinions.com