مدل های تحلیلی توصیفی در علم داده

مدل های تحلیلی توصیفی در علم داده


  • 445 بازدید

این دسته در پی پاسخ گویی به سوال "چه چیزی رخ داده است؟" و "چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟" می باشد. به عبارت دیگر این دسته از مدل ها آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده توصیف می کند. مدل های توصیفی شامل جمع آوری، سازماندهی، ریختن داده ها در ساختار جدولی ، نمایش داده ها و تشریح خصوصیات داده های مورد مطالعه است. این نوع مدل ها از زمان های خیلی دور به نام گزارش گیری شناخته می شدند. درک آنچه که در گذشته اتفاق افتاده یا آنچه که در حال اتفاق افتادن است به تصمیم گیری برای آینده کمک می کند. مدل های توصیفی به مدیران این امکان را می دهد که فرایندها را بهتر پایش و مدیریت کنند و درک بهتری از عملکرد سازمان خود داشته باشند. با این وجود مدل های توصیفی بر درک انسانها از داده ها تکیه دارد و پیش بینی نمی کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد یا اینکه در حال حاضر چه باید کرد و بهترین تصمیمی که می توان گرفت چیست. 
این مرحله از ارائه گزارش های ساده و دوره ای شروع می شود و به سمت گزارشها موردی پیچیده تر و داشبوردهای مدیریتی حرکت می کند. مدل های تحلیلی توصیفی، هوش کسب و کار نیز نامیده می شود و مدل های پیش بینانه و تجویزی را معمولا به نام مدل های تحلیلی پیشرفته می شناسند. هوش کسب و کار دروازه ورودی تحلیل داده هاست و معمولا از ساخت یک انباره داده برای جمع آوری و یکپارچه سازی داده ها آغاز می شود. (2015 ,Delen) 
به طور کلی مدل های توصیفی نخستین گام در پیاده سازی موفق مدل های پیش بینانه و تجویزی است. سازمان هایی که مدل های توصیفی را به درستی پیاده سازی کرده اند می توانند با شناخت از گذشته توجه بیشتری را صرف اقدامات زمان حال و پیش بینی آینده کنند.
آمار توصیفی هم در این دسته قرار می گیرد. در آمار توصیفی به دنبال توصیف داده های موجود هستیم و تعمیم نتایج به داده های دیگر مدنظر نمی باشد. میانگین، میانه و انحراف معیار برای یک مجموعه متغیر از مثال های ساده آمار توصیفی می باشد. آمار توصیفی در مقابل آمار استنباطی قرار می گیرد که به دنبال نمونه گیری از داده ها و تعمیم نتایج آن به جوامع آماری بزرگ تر است. همبستگی و رگرسیون مثالهایی از آمار استنباطی هستند زیرا تخمینی از این که آنچه در نمونه مشاهده شده در یک جامعه بزرگتر هم مشاهده می شود، ارائه می دهند.

منبع : علم داده: مفاهیم و مهارت ها، سهرابی و ایرج

کپی برداری بدون ذکر منبع، بر اساس قانون جرائم اینترنتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 
اگر در زمینه علم داده و داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.