مدیریت ارتباط با مشتری از نگاهی دیگر

مدیریت ارتباط با مشتری از نگاهی دیگر


  • 386 بازدید

مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری نوعی راهبرد كسبوكار است كـه وظـایف و فراینـدهای درونـی را بـا شبكه های بیرونی یكپارچه میكند و با ایجاد سود ارزشی آن را در اختیـار مشـتریان هـدف قـرار می دهد (باتل، 2008 ). چرخه حیات مشتری شامل سه مرحله جذب، حفظ یـا مانـدگاری و توسـعه است. برای شركت های تازه تأسیس مرحلة جذب مشتری جدید یا معرفی محصـول جدیـد اهمیـت حیاتی دارد و احتمال ریزش به واسطه جذابیت رقبا، تغییر مكان، مرگ و غیره روی میدهد . در مرحلة مشتری ماندگاری ، تمام تلاش ها به پایداری روابـط طـولانی مـدت و جلـوگیری از حركت به سمت رقبا معطوف می شود. هدف ایجاد مشتری وفاداری اسـت كـه حتـی در صـورت دریافت پیشنهادی بهتر و پرسودتر از جانب رقبا، وفادار بماند و كسبوكار را ترك نكند. در مرحلة توسعه مشتری، سازمانها سعی در افزایش ارزش مشتریان حفـظ شـده دارنـد. دو روش معروف برای توسعة مشتریان روشهای متقاطع (فروش محصولات بیشتر به مشـتریان) و فروش بالاتر (فروش محصولات با قیمت بالاتر ) است. این مرحله نیز همانند حفـظ مشـتری، در بازارهای اشباع شده كه امكان جذب مشتریان جدید كم است، مفید واقع میشود.
داده كاوی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجویان شهریه پرداز (جلوگیری از رویگردانی مشتری) ، احمدی

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.