مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تأمین : یک رویکرد داده کاوی

مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تأمین : یک رویکرد داده کاوی


  • 996 بازدید

در این سلسله مقالات به مفاهیم و کاربرد های داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده پرداخته می‌شود. با توجه به حجم عظیم مقالات تولید شده در زبان فارسی در حوزه داده کاوی و علم داده، آکادمی داده تصمیم گرفت مقالات فارسی منتشر شده در این حوزه را خلاصه برداری کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این مقالات ابتدا با معرفی موضوع و کارهای انجام شده آغاز می شود و سپس مجموعه داده یا دیتاست تحقیق ارائه می شود و سپس پیاده سازی انجام شده در رپیدماینر، وکا یا پایتون ارائه شده و نتایج تحلیل می شود.

در این رشته نوشته ها ابتدا خلاصه ای از مقاله ارائه شده و سپس نتیجه گیری مقاله عینا آورده می گردد و سپس فایل پی دی اف آن نیز برای دانلود در اختیار محققین و پژوهشگران عزیز قرار می گیرد. 


عـلیرغم اینکه داده کاوی در زمینه های مختلفی همچون کشف خطا (تقلب)، پیش بینی قیمت سهام، تشخیص طبـی و کشـف هـای عـلمی مـورد استفاده واقع می شود اما کـاربرد آن در سـیستم هـای پشتیبان تصمیم گیری خـصوصاً در زمــینه مـدیریت زنجیـره تـأمین مـنحصر بـه فرد می باشد. در محیط تجاری مشتری مدار کنونی، باور و عقیده هر شرکت و سازمانی اعم از مالی و صـنعتی چـنین است که فهم و درك عمیق تری از نـیازهای مـشتریان به مـنظور اسـتفاده در تـصمیم گیری های مهم خویش داشته بـاشد و این امر جز اسـتفاده از داده کاوی و استخراج دانش و مدیریت این دانش حاصل نمیگردد. در جهت نیل به چنین هـدفی در ایـن مقاله نشان داده شد که چگونـه مـیتوان داده کاوری را بـه عـنوان یـک تکنیک کارا بـرای اسـتخراج دانش در یک چهارچوب مدیریت دانش مشتری یکپارچه سـاخت. در این چهارچوب نشان داده شد که چگونه مـیتوان بـا دسـترسی به حجم زیادی از داده ها که ممکن اسـت بـه کـمک تـکنیکهای پیـشرفته اطـلاعاتی بدست آمده باشد، داده ها را به منظور استخراج اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم  گیری، پالایش، مرتبسـازی، تحلیـل و مـدیریت کرد. به طور کلی یک کاربرد سیستماتیک از تکنیـک داده کـاوی میتوانـد فرآینـد مـدیریت دانـش را بهبـود ببخشـد و دانــش بهتـری از مشتریان ( تأمین کنندگان و فروشندگان ) به منظور بهبود سرویس دهی به آنها در اختیار تصمیم گیران یک سـازمان قـرار دهـد. نهایتـاً ایـن موضوع کاملا واضح و مشخص است که گسترش روزافزون تکنولوژی اطلاعات در کاربرد داده کاوی و مدیریت دانـش بـه عنوان عاملی مهم، نقشی اساسی دارد و چالش قابل توجه ای در آینده تحقیقات سیستم های اطلاعاتی ارائه می نماید.

 

این مقاله از طریق لینک قابل دسترسی است و محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

اگر به پژوهش در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه استثنائی و بی نظیر هفتاد مقاله فارسی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری  و مجموعه های مشابه آن  را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.