مراحل داده کاوی

مراحل داده کاوی


  • 2,580 بازدید
1. مرحله اول: تشکيل انبار داده.
با توجه به عنوان، این مرحله برای تشکيل محيطی پيوسته و یک پارچه جهت انجام مراحل بعدی و داده کاوی در آن، انجام می گيرد. در حالت کلی انبار داده مجموعه پيوسته و طبقه بندی شده است که دائما در حال تغيير بوده و دیناميک است که برای کاوش آماده می شود.
2. مر حله دوم: انتخاب داده ها.
در این مرحله برای کم کردن هزینه های عمليات داده کاوی، داده هایی از پایگاه داده انتخاب می شوند. که مورد مطالعه هستند و هدف داده کاوی دادن نتایجی در مورد آن هاست.
3. مرحله سوم: تبدیل داده ها.
مشخص است برای انجام عمليات داده کاوی لزوما باید تبدیلات خاصی روی داده ها انجام گيرد ممکن است این تبدیلات خيلی راحت و مختصر مثل تبدیلbyte به integer باشد یا خيلی پيچيده و زمان بر و با هزینه های بالا مثل تعریف صفات جدید و یا تبدیل و استخراج داده ها از مقادیر رشته ای و ... باشد.
4. مرحله چهارم: کاوش در داده ها.
در این مرحله است که داده کاوی انجام می شود. در این مرحله با استفاده از تکنيک های داده کاوی داده ها مورد کاوش قرار گرفته، دانش نهفته در آن ها استخراج شده و الگو سازی صورت می گيرد.
5. مرحله پنجم: تفسير نتيجه.
در این مرحله نتایج و الگوهای ارائه شده توسط ابزار داده کاوی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مفيد معين می شود. طرز کار ابزار داده کاوی این گونه است که ابزار به دنبال اثبات این است که وجود چيزی به معنای وجود چيز دیگری است و سعی می کند در درجه اول از توالی ارتباطات برای کشف یک الگو بهره بگيرد و در نهایت اطلاعات بدست آمده را دسته بندی کند تا به الگوی خاصی برسد که بتواند آن را براساس فاکتورهای داخلی به مخاطبش ارائه دهد.

شاخص­های اصلی در شبکه­های اجتماعی و شناسایی آن­ها با استفاده از تکنیک­های داده­کاوی و درخت تصمیم، مطلبی مغانجوقی

اگر به پژوهش در حوزه داده کاوی علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه بی نظیر پانصد مقاله فارسی در زمینه داده کاوی  و مجموعه های مشابه آن  و مقالات مرتبط با کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه متن کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.  

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.