معرفی منابع برای یادگیری نظرکاوی

در این بخش منابع مفید و مناسب برای یادگیری نظرکاوی ارائه خواهد شد.
  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد