مفاهیم شبکه های اجتماعی

اینترنت به مثابه «رسانه ­جدید» و یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب ارتباطات، از محدودیت­های الگوهای چاپ و پخش در ارتباطات فراتر رفته است.
  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد