مفاهیم علم آمار

علم آمار یکی از علوم بسیار گسترده است که با داده کاوی و کشف دانش از داده ارتباط عمیقی دارد. در این مقاله به اختصار در مورد علم آمار صحبت خواهد شد.
  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد