مفاهیم علم اقتصاد

علم اقتصاد یکی از مهمترین علوم است که درباره کار و تجارت بحث می کند.
  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد