مقالات فارسی در مورد شبکه های اجتماعی

مقالات فارسی در مورد شبکه های اجتماعی


  • 583 بازدید

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی و به زبان فارسی چاپ شده است تمامی مقالات مرتبط با شبکه های اجتماعی تلگرام، فیس بوک، اینستاگرام و واتس آپ جمع آوری شده است محققین با داشتن این مجموعه مقالات می توانند از کارهای انجام شده مطلع گردند. 

فیس بوک در دوره ای محبوب ترین شبکه اجتماعی ایرانیان شناخته می شد روزانه میلیون ها ساعت وقت در این شبکه اجتماعی گزرانده می گردید. مجموعه ای در حدود شصت مقاله فارسی در مورد شبکه اجتماعی فیس بوک جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش د رحوزه شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی فیس بوک هستند بسیار مفید است.

تلگرام در دوره ای محل تبادل افکار و انتشار اخبار ایرانیان بود. این شبکه اجتماعی توانسته بود تاثیر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی بر روی مردم ایران داشته باشد. در این مجموعه در حدود شصت مقاله فارسی در مورد شبکه اجتماعی تلگرام جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش در حوزه شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی تلگرام هستند سودمند است. 

اینستاگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی ایرانیان شناخته می شود زیرا به دیگر شبکه های اجتماعی دسترسی ندارند. در این مجموعه بیش از  سی مقاله فارسی در مورد شبکه اجتماعی اینستاگرام جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش د رحوزه شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند می تواند راهگشا باشد. 

در کنار آن در مورد واتس آپ نیز مقالات فارسی جمع آوری شده است. 

این مجموعه ها در لینک های مشخص شده قابل دسترسی است و مخاطبین محترم می توانند از آن طریق این مجموعه ها را خریداری کرده و استفاده نمایند.