مقدمه ای بر اهمیت گردشگری و پتانسیل استفاده از داده کاوی در آن

مقدمه ای بر اهمیت گردشگری و پتانسیل استفاده از داده کاوی در آن


  • 561 بازدید

همزمان با پیشرفت بشریت در حوزه ارتباطات، گردشگری به عنوان یک صنعت بین المللی وارد معادلات بشری گردید كه می توان از جنبه های متفاوتی به آن نگاه كرد، به گونه ای که امروزه تكیه بسیاری از اقتصادها برای دستیابی به رشد اقتصادی بر صنعت گردشگری گذاشته شده است. بهتر است نخست نگاهی گذرا به موارد زیر بیندازیم:

پیش بینی میشود كه این صنعت در 5/6 تریلیون دلار از اقتصاد جهانی مشاركتی غیر مستقیم داشته باشد.

در حال حاضر حدود 660 میلیون شغل نیز در ارتباط با این صنعت هستند كه حدوداً 1شغل از هر 16 شغل بر روی كره زمین میباشد.

جایگاه گردشگری در سال 6011 حدود 3/6 تریلیون دلار از كل تولید ناخالص داخلی جهانی، 655 میلیون شغل، 343 میلیارد دلار سرمایه گذاری و 6/1 تریلیون دلار مشاركت در صادرات بوده است.

این آمار برابر است با 9 درصد تولید ناخالص جهانی، یک دوازدهم اشتغال، 5 درصد از سرمایه گذاری و 5 درصد از صادرات.

قرن بیست و یكم، قرن بهره گیری از فرصتهای تجاری ارزشمند در بخشهای خدماتی به ویژه گردشگری است.

برای اینكه بتوان حداكثر استفاده را از این بازار بزرگ و ارزشمند ببریم باید نخست بازار هدف خود را به درستی بشناسیم تا بتوانیم از تمامی توان و ظرفیت خود در صنعت گردشگری به درستی استفاده نماییم. برای این كار راههای گوناگونی پیش روی ما وجود دارد لیكن یكی از بهترین این روش ها استفاده از فرآیند داده كاوی است.

توانایی ما برای تجزیه و تحلیل و درک مجموعه های دادهای انبوه، بسیار پایین تر از توانایی ما برای جمع آوری و نگهداری دادهها می باشد. بر این اساس نسل جدیدی از فنون و ابزارها در حال رشد هستند كه به شكل هوشمند به انسانها كمک میكنند تا حجم باالیی از دادهها را تجزیه و تحلیل كرده و دانش هایی حیاتی را بدست آورند. یكی از این فنون داده كاوی است. داده كاوی فرآیندی تحلیلی است كه برای كاوش داده ها و حجم عظیمی از داده ها انجام میگیرد و اعتبار یافته ها با بكارگیری الگوهایی احراز میشود. هدف اصلی داده كاوی پیش بینی است و بصورت دقیقتر میتوان گفت داده كاوی شناسایی الگوهای صحیح، بدیع، سودمند و قابل درک از داده های موجود در یک پایگاه داده است كه با استفاده از پردازشهای معمول قابل دستیابی نیستند.

پیشرفت در زمینه تكنولوژی اطالعات، بازاریابی ارتباطی را در سالهای اخیربه واقعیتی انكارناپذیر تبدیل كرده است. تكنولوژیهایی مانند انبارداده ای، داده كاوی و مدیریت نرم افزار رقابت، مدیریت روابط مشتری را بعنوان حوزه جدیدی كه شركت در آن می تواند مزیت رقابتی كسب نماید معرفی نموده است. به ویژه از طریق داده كاوی، با استخراج اطلاعات پنهانی از پایگاه داده ای بزرگ، سازمانها می توانند مشتریان ارزشمند را تعیین و رفتار آینده آن ها را پیش بینی كنند .ابزارهای داده كاوی به سوالاتی از كسب و كار پاسخ می دهد كه در گذشته پیگیری آنها بسیار وقت گیر بوده است. با این حال توانمندی های موجود در داده كاوی، مدیریت روابط مشتری را به نحو بهتری ممكن می سازد.

گردشگري كسب وكاري اطلاعات محور است. اطالعات نقش مهمي را در گردشگري براي مديراني كه تمام روز خود را درگير پردازش آن هستند بازي مي كند. در صنعت گردشگري نه تنها با كمبود داده ها مواجه نيستيم بلكه رشد منابع مختلف داده ها بقدري است كه نيازمند بكارگيري ابزارهايي هستيم تا داده ها و اطلاعات مفيد را از آن استخراج كرده و به كشف قواعد و الگوها در آنها بپردازيم. كليد حفظ بقا در بازار رقابتي امروز، شناخت بهتر مشتريان و حفظ مشتريان ارزشمند مي باشد. براي شناخت بهتر مشتريان بايد به كشف الگوها و قواعد نهفته در داده هاي تراكنش آنها بپردازيم. با توجه به پيشرفت تكنولوژي پايگاه داده و در دسترس بودن حجم عظيم داده هاي مشتريان، نيازمند استفاده از ابزارهاي قوي به منظور استخراج دانش مفيد از اين داده ها مي باشيم. داده كاوي از جمله تكنيک هاي پيچيده در تحليل مشتريان است و از آن مي توان در يافتن الگوهاي رفتاري مشتريان بهره جست. بخش بندي مشتريان مكانيزمي است كه به مديران كمک مي كند تا نيازها و خصوصيات و رفتار مشتريان را به طور دقيق تري مورد هدف قرار دهند.

اگر در حال پژوهش در حوزه کاربردهای داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. 

منبع:  داده کاوی و کاربرد آن در صنعت گردشگری، سوده برزمینی