مقدمه ای بر داده کاوی سلامت

مقدمه ای بر داده کاوی سلامت


  • 1,007 بازدید

در دهه های اخیر توانایی فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده به سرعت افزایش یافته است و این رشد انفجاری در داده های ذخیره شده نیاز مبرم به ابزارهای خودکار سازی را ایجاد کرده است تا به صورت هوشمند به انسان یاری رساند که این حجم عظیم داده را به دانش مفید و موردنیاز خود تبدیل کند. به این فرآیند داده کاوی اطلاق میشود. یکی از زمینه هایی که میتوان از این دانش به نحو موثری بهره گرفت داده های پزشکی است. محققین پزشکی از تکنیک های داده کاوی برای استخراج دانش از این پایگاه داده ها استفاده میکنند. داده کاوی پزشکی ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از داده کاوی در سایر کاربردها متمایز میسازد. یکی از مهمترین کاربردهای داده کاوی در حیطه استخراج دانش، بررسی الگوهای موجود در داده ها می باشد که منجر به شناخت عوامل موثر در ابتال به بیماری و عوامل کاهنده یا تشدید کننده آن میشود. استفاده از تکنیک های داده کاوی در حیطه های مختلفی از علم پزشکی رایج است که در این مقاله به سه حیطه زیر پرداخته ایم:

الف( بررسی و طبقه بندی بیماری ها: شامل بررسی عالئم بیماری و دسته بندی بیماران، تحلیل داده های بیماران، بررسی انواع مختلف از یک بیماری خاص و طبقه بندی و تحلیل آنها و...میباشد. اطلاعات و الگوهای مستخرج از این بررسی هات منجر به کشف دانش در حیطه مورد نظر میشود. برای این امر میتوان از اطلاعات مراکز پزشکی و درمانی نیز استفاده کرد.

ب( پیش بینی، تشخیص و درمان بیماری ها:کشف عوامل موثر در بروز انواع بیماری ها و کشف روابط بین عوامل خطرزای بروز بیماری از طریق راهکارهای داده کاوی منجر به پیش بینی احتمال ابتالی افراد و پیشگیری بهنگام میشود. در تشخیص بیماری از روی عالئم ایجاد شده توسط بیماری، بکارگیری الگوریتم ها و تکنیک های داده کاوی بر روی اطلاعات پزشکی بیماران میتواند در تشخیص سریعتر و دقیق تر بیماری بسیار کمک کننده باشد. علاوه  بر تشخیص بیماری، تعیین درمان مناسب برای بیماران دارای اهمیت باالیی میباشد. انتخاب درمان نا مناسب علاوه  بر هدر دادن وقت و پول میتواند اثرات زیانباری بدنبال داشته باشد که حتی منجر به مرگ بیمار شود. از این رو از تکنیک های داده کاوی میتوان در بررسی انواع درمان ها و انتخاب بهترین درمان و سرعت بخشیدن به این کار استفاده نمود. حتی با ساخت مدل مربوط به داده های موجود در پایگاههای داده، میتوان سیستم کمک تصمیمی طراحی کرد که در زمینه تصمیم گیری جهت تعیین نوع درمان به پزشکان یاری برساند.

ج( پیش بینی مرگ و میر بیماران: شناسایی به موقع بیماران با شدت مصدومیت حاد جهت انجام سریع اقدامات پزشکی نظیر اعمال جراحی و ... میتواند باعث نجات جان آنان شده و از صرف هزینه های هنگفت بیمارستانی نیز جلوگیری نماید. تکنیک های داده کاوی میتواند در پیشگویی زمان مرگ و یا ارائه مدلی جهت شناسایی میزان و شدت آسیب دیدگی اینگونه بیماران مفید باشد.

لازم به ذکر است از دیگر کاربردهای داده کاوی پزشکی میتوان به مواردی همچون داده کاوی اطلاعات دارویی و استخراج دانش دارویی خاصی از آن و یا بررسی عوارض جانبی داروها و بهبود نسخ پزشکی توسط آن، کشف تقلب در نسخ دارویی، داده کاوی اطلاعات ثبت شده در پرونده سلامت بیمار مانند اطلاعات مصرف دارو و یا نوع درمان و یا سوابق بیمه ای و .... اشاره کرد.

تکنیک های مورد استفاده در داده كاوی پزشکي، زرگوشی

اگر به پژوهش در حوزه داده کاوی علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه بی نظیر پانصد مقاله فارسی در زمینه داده کاوی  و مجموعه های مشابه آن و مقالات مرتبط با کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.  

 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.