مهارت های متخصصین علم داده

مهارت های متخصصین علم داده، شامل سه مهارت اصلی است.
  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد