مهمترین عامل کندی رشد علم داده کاوی در علم پزشکی

مهمترین عامل کندی رشد علم داده کاوی در علم پزشکی


  • 1,012 بازدید

داده کاوی در علم پزشکی

یکی از روش های بسیار مهمی که با آن می توان الگو های مفید را در میان داده ها تشخیص داد، داده کاوی است. این روش با حداقل دخالت کاربران همراه است. اطلاعاتی را در اختیار آنها و تحلیل گران قرار می دهد تا بر اساس آنها تصمیمات مهم حیاتی در سازمانشان اتخاذ نمایند. از این رو می توان گفت داده کاوی و روند کشف الگوها و ارتباطات میان داده با استفاده از تکنیک های تحلیلی متفاوت است که شامل ایجاد یک مدل و بدست آوردن نتایجی است که اطلاعات و دانش مفید تلقی خواهد شد.


رشد کند داده کاوی در حوزه پزشکی

داده کاوی به کندی اما به طور فزاینده ای برای رفع مشکالت متعدد در کشف دانش و در بخش سلامت  بکار گرفته شده است. مورد از 4 مهم ترین دلایل رشد کند این علم در سلامت ، حساسیت علم پزشکی و گره خوردن آن با جان انسان ها (تفاوت جزئی در الگو های داده کاوی می تواند به تغییر تعادل بین مرگ و زندگی بیانجامد)، سردرگمی در تعریف داده کاوی (گاه ایجاد یک طرح ساده از پایگاه داده های پزشکی به غلط به عنوان الگو حاصل از داده کاوی مطرح می شود)، حریم شخصی و محرمانگی داده های سلامت  و در نهایت مهم ترین چالش این است که اگر فرض بر این باشد که نتایج داده کاوی به طور کامل قابل اعتماد است، تغییر عادت ارائه دهنده گان مراقبت از پزشکی به پزشکی مبتنی بر شواهد دشوار است. 

بنابراین مهمترین عوامل کندی رشد علم داده در علوم سلامت:

  1. محرمانگی داده های سلامت
  2. حریم شخصی
  3. تغییرات عادات پزشکان

در حال حاضر مطالعات متعددی موکد این است که تکنیک های داده کاوی ابزار موثری را برای شناسایی الگو های مهم سلامت  در درون پرونده های پزشکی فراهم می کند. پرونده های سلامت  کامپیوتری به واسطه در بر داشتن مجموعه ای از داده ها درباره تشخیص، درمان، اقدامات آزمایشگاهی و دارویی بطور بالقوه منبع غنی ای از دانش هستند.
در حوزه پزشکی، جمع آوری داده ها در مورد بیماری های گوناگون، بسیار مهم است. حجم داده های جمع آوری شده بسیار بالا است و برای اینکه بتوان از بین این حجم زیاد داده ها الگو ها و نتایج مورد نظر را بدست آورد، باید از تکنیک های داده کاوی استفاده کرد. 
منبع:  بررسی کاربردهای داده کاوی در مبحث پزشکی، محمدی پور

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.