موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای داده کاوی

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای داده کاوی


  • 2,542 بازدید

داده کاوی حوزه تحقیقاتی و پژوهشی بسیار گسترده ای است که از آن می توان در علوم مختلف مانند روانشناسی ، علوم اجتماعی ، سیاسی ، پزشکی ، هوش مصنوعی و … استفاده کرد این گستردگی باعث شده است. موضوعات تحقیقاتی بسیاری نیز در این حوزه برای انجام پایان نامه وجود داشته باشد . برخی از موضوعات موجود در داده کاوی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
- تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
- پیش بینی  احتمال تقلب کارت اعتباری بانک ها
- شناسایی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نایوبیز
- پیش بینی حمله قلبی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی 
- پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از داده کاوی
- شناسایی سرطان خون با استفاده از الگوریتم های داده کاوی 
- مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از داده کاوی 
- پیش بینی احتمال وقوع بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
- پیش بینی احتمال بقاء پیوند کلیه با استفاده از داده کاوی 
- پیش بینی میزان برق مصرفی در شهر تهران در روزهای سال با استفاده از داده کاوی
- پیش بینی احتمال قبولی در رشته پزشکی دانش آموزان
- پیش بینی میزان گاز مصرفی خانوار در شهر تهران در روزهای سال
- پیش بینی سری زمانی تولد در کشور با استفاده از شبکه عصبی 
- شناسایی تقلب در بانکداری الکترونیکی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
- و ده ها و صد ها موضوع و عنوان دیگر