نقش منبع کنترل بیماری و خودشفقتی در پیش بینی امید به زندگی بیماران دیابتی

نقش منبع کنترل بیماری و خودشفقتی در پیش بینی امید به زندگی بیماران دیابتی


  • 667 بازدید

در این سلسله مقالات به مفاهیم و کاربرد های داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده پرداخته می‌شود. با توجه به حجم عظیم مقالات تولید شده در زبان فارسی در حوزه داده کاوی و علم داده، آکادمی داده تصمیم گرفت مقالات فارسی منتشر شده در این حوزه را خلاصه برداری کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این مقالات ابتدا با معرفی موضوع و کارهای انجام شده آغاز می شود و سپس مجموعه داده یا دیتاست تحقیق ارائه می شود و سپس پیاده سازی انجام شده در رپیدماینر، وکا یا پایتون ارائه شده و نتایج تحلیل می شود.

در این رشته نوشته ها ابتدا خلاصه ای از مقاله ارائه شده و سپس نتیجه گیری مقاله عینا آورده می گردد و سپس فایل پی دی اف آن نیز برای دانلود در اختیار محققین و پژوهشگران عزیز قرار می گیرد. 

بیماری دیابت یکی از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز می باشد که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را مبتلا می کند بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منبع کنترل بیماری و خودشفقتی در پیش بینی امید به زندگی بیماران دیابتی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین مؤلفه های قضاوت در مورد خود ، انزواء فزون همانندسازی و منبع کنترل بیرونی با امید به زندگی بیماران دیابتی رابطه منفی معناداری و بین مهربانی با خود، احساس مشترک انسانی، ذهن آگاهی، دلسوزی به خود کل و منبع کنترل درونی با امید به زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همان طور که ذکر شد بین خودشفقتی و امید به زندگی بیماران دیابتی رابطه مثبت معناداری به دست آمد. اکثرا تحقیقات انجام شده درباره خودشفقتی، کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار داده است، همچنین پژوهشی که رابطه خودشفقتی و منبع کنترل را با امید به زندگی بیماران دیابتی مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. به همین دلیل امکان بررسی همسویی و عدم همسویی میسر نگردید. اما طبق نتایج این تحقیق بیمارانی که مؤلفه های مهربانی با خود، احساس مشترک انسانی و ذهن آگاهی بیشتری را در پرسشنامه گزارش دادند دارای امید به زندگی بهتر و بیمارانی که این مؤلفه ها را در خود کم گزارش دادند دارای امید به زندگی ضعیف تری بودند. همچنین بیمارانی که انزوا، فزون همانند سازی و قضاوت در مورد خود را بیشتر گزارش دادند دارای امید به زندگی ضعیف تری بودند و بیمارانی که این مؤلفه ها را کم گزارش دادند دارای امید به زندگی بهتری بودند. در حالت کلی با توجه به یافته ها می توان اینگونه بیان کرد که خودشفقتی باعث افزایش امید به زندگی بیماران دیابتی می شود. از نظر کینگ (۲۰۰۶) امید به زندگی و اهمیت و جایگاه آن، برای برخوردار بودن از زندگی خوب و شاد، امری انکارناپذیر است. برخی از مؤلفان، با توجه به یافته های موجود، اظهار کرده اند که وجود امید و احساس کردن آن در زندگی مانند کلیدی است که میتواند قفل و گره مشکلات زندگی را باز کند. اسنایدر و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که افراد دارای سطح امید بالا، اهدافشان را به طور موفقیت آمیزی دنبال میکنند. 
متغیر دیگر پژوهش ما منبع کنترل بود. نتایج نشان داد بین منبع کنترل درونی با امید به زندگی رابطه مثبت معنادار و بین منبع کنترل بیرونی با امید به زندگی بیماران دیابتی رابطه منفی معناداری وجود دارد. بیشتر پژوهش های انجام شده در رابطه با منبع کنترل روی سلامت ، کیفیت و رضایت از زندگی کار شده است. علاوه بر این پژوهشی مشابه با این تحقیق یافت نشد. به همین دلیل امکان بررسی همسویی و عدم همسویی میسر نگردید. اما طبق یافته های این پژوهش بیمارانی که منبع کنترل درونی در آنها بیشتر بود دارای امید به زندگی بهتری بودند. همچنین بیمارانی که منبع کنترل بیرونی در آنها غالب بود امید به زندگی ضعیف تری داشتند. منبع کنترل، ویژگی شخصیتی است که نخستین بار توسط راتر در راستای نظریه یادگیری اجتماعی مطرح شد. 
در نهایت قسمت آخر نتایج نشان داد که ۵۹ درصد امید به زندگی بیماران دیابتی توسط متغیرهای خودشفقتی و منبع کنترل قابل پیش بینی می باشد. ضرایب بتا ی متغیرهای پیش بین نیز نشان میدهد که از بین متغیرهای مورد بررسی مهربانی با خود، انزوا، ذهن آگاهی، فزون همانند سازی، منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی قابلیت پیش بینی معنادار امید به زندگی زوجین را دارند. در نتیجه می توان بیان نمود که منبع کنترل بیماری و خودشفقتی در زمره متغیرهای مرتبط با امید به زندگی بیماران دیابتی بودند و توانایی پیش بینی آن را دارند. محدود بودن به بیماران دیابتی شهر اردبیل از محدودیتهای پژوهش حاضر می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد در تحقیقات دیگر از روش نمونه گیری تصادفی بهره گرفته شود و چنین پژوهشی در دیگر شهرها صورت گیرد تا تعميم نتایج با اطمینان بیشتری امکان پذیر باشد.

این مقاله از طریق لینک قابل دسترسی است و محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

اگر به پژوهش در حوزه استفاده از داده کاوی برای پیش بینی بیماری علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه استثنائی و بی نظیر مجموعه مقالات فارسی شامل بیش از دویست مقاله در مورد پیش بینی و تشخیص بیماری دیابت  و مجموعه های مشابه  را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه استفاده از داده کاوی برای پیش بینی بیماری در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.