هفتاد و چهار مقاله فارسی در زمینه متن کاوی

هفتاد و چهار مقاله فارسی در زمینه متن کاوی


  • 1,051 بازدید

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی و به زبان فارسی چاپ شده است موضوعات مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و به چاپ رسیده است. در این مجموعه بیش از  هفتاد مقاله فارسی در زمینه متن کاوی جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش خود هستند بسیار مفید است. با خواندن این مقالات بسیاری از کارهای انجام شده و ایده های پیاده سازی شده در اختیار محقق قرار می گیرد. 

لیست مقالات به عینه در زیر ارائه شده است:

۱. آینده پژوهی و متن کاوی مطالعات انرژی حرارتی خورشیدی
۲. بهینه سازی دقت اعتماد در بین کاربران شبکه های اجتماعی آنلاین با استفاده ازتکنیک متن کاوی دادهها در محیط آپاچی اسپارک

۳. بررسی و تامل در متن کاوی ، روش های نوین و ابزارها

۴. شناسایی رویداد در حوزه چشم پزشکی با استفاده از متن کاوی پرونده الکترونیک سلامت

۵. بررسی مدل های متن کاوی جهت شناسایی بازار

۶. بررسی و استفاده از روش هایLSA و LDA در متن کاوی برای ایجاد یک روش ترکیبی

۷. تشخیص بیماری و تجویز هوشمند داروهای سنتی ایرانی با کمک متن کاوی میان زبانی در متون زیست-پزشکی و یادگیری عمیق

۸. سرقت ادبی و تاثیر آن بر زمینه های علمی و حرفه ای با استفاده از متن کاوی

۹. ارایه روش هوشمند تطبیق تقریبی اطلاعات هویتی برای مشتریان بانک بوسیله متن کاوی

۱۰. متن کاوی توسط تکنیک خوشه بندی K میانگین بهینه شده، با استفاده از ابرداه ها به منظور بدست آوردن اطلاعات بیشتر

۱۱. ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی متن کاوی جهت بهبود طبقه بندی متون فارسی

۱۲. شناسایی و ارزیابی کلید واژه های اثرگذار در حوزه مدیریت داده های عظیم 1با استفاده از الگوریتم های قواعد وابستگی و متن کاوی

۱۳. بهبود روش تشخیص سرقت ادبی با استفاده از روش متن کاوی

۱۴. مروری بر متن کاوی و روشهای آن

۱۵. یک روش سازمان یافته برای وب کاوی شبکه های جنایی از سندهای متنی بدون ساختار

۱۶. کاربرد داده کاوی و متن کاوی درتشخیص ایمیل های فیشینگ

۱۷. ارزیابی و مقایسه مناسب ترین الگوریتم های متن کاوی :مطالعه موردی مجموعه داده روزنامه همشهری

۱۸. امکان سنجی متن کاوی در متون اسلامی

۱۹. خلاصه سازی چند سندی با استفاده از متن کاوی و راهکار گراف های رویداد

۲۰. بررسی روش های LDAوLSAوPLSA در متن کاوی

۲۱. آینده پژوهی تولیدات علمی نوآوری باز با کاربرد متن کاوی و تحلیل خوشه ای

۲۲. تحلیل استنادی و متن کاوی بروندادهای علمی حوزه بازنمایی دانش در پایگاه وب آو ساینس

۲۳. بررسی روش های LDA و LSA و PLSA در متن کاوی

۲۴. بررسی روش های PLSA و LSA و LDAدر متن کاوی

۲۵. متن کاوی و کاربردهای آن در کسب و کار

۲۶. شناسایی ویژگی های برتر هتل های چهار و پنج ستاره منتخب گردشگر پذیر اروپا با استفاده از متن کاوی بر روی نظریات مشتریان

۲۷. پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از متن کاوی داده های خبری فارسی

۲۸. روشهای متن کاوی در تحلیل نظرات و مطلوبیت های مشتریان در شبکه های اجتماعی: مطالعه موردی در بازار محصولات دیجیتال ایران

۲۹. آینده نگاری استانداردسازی ارایه ی یک روش شناسی شاخص محور، متن کاوی و دلفی

۳۰. بهبود فیلتر کردن ایمیل های اسپم بوسیله روش ترکیبی متن کاوی

۳۱. تحلیل احساسات در شبکه اجتماعی توییتر با تکنیک متن کاوی

۳۲. بهبود یک روش مبتنی برانتخاب ویژگی به منظور دسته بندی متون با الگوریتم های متن کاوی

۳۳. بررسی روش های متن کاوی با استفاده از یادگیری ماشین

۳۴. روش های داده کاوی پزشکی برای بیماری های متناوب دوره ای

۳۵. استخراج ارتباط معنایی در جملات با استفاده از تکنیکهای متن کاوی و پردازش زبان طبیعی

۳۶. چارچوب ایجاد خودکار دستیار تحقیقاتی برای تشخیص عنوان مقالات با استفاده از متن کاوی

۳۷. مروری بر متن کاوی؛ مفاهیم؛ تکنیکها و چالشها

۳۸. ارزیابی خودکار گفتگوهای آنلاین در شبکه های اجتماعی با متن کاوی

۳۹. ارائه روشی برپایه متن کاوی برای استخراج اطلاعات آب و هوا

۴۰. متن کاوی شبکه های اجتماعی برای احساسات و تمایلات مصرف کننده برند

۴۱. استخراج ویژگی خبر در تخمین بازار طلا با کاربست تکنیک های متن کاوی

۴۲. مروری بر متن کاوی متون فارسی

۴۳. مروری بر انواع روش های داده کاوی و متن کاوی روی قرآن مقدس

۴۴. آگاهی از رفتار و احساس مشتریان برای تصمیم گیری و مدیریت سازمان، با رویکرد نرمال در آنالیز احساس و استفاده از معنا شناسی متنی (متن کاوی) در شبکه های اجتماعی

۴۵. متن کاوی در هوش تجاری

۴۶. رده بندی متون فارسی با استفاده از متن کاوی و براساس جایگزینی معنایی کلمات

۴۷. تشخیص هویت نویسنده با استفاده از متن کاوی مبتنی بر الگوریتم K- نزدیک ترین همسایه بهبود یافته

۴۸. استفاده از متن کاوی و آنالیز معنایی برای استخراج اطلاعات مورد نیاز آینده پژوهی از متون

۴۹. روش ترکیبی انتخاب ویژگی برای متن کاوی فارسی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی

۵۰. توانمندیهای نرم افزارهای متن باز در داده کاوی

۵۱. استخراج نقشه دانش هوشمندی کسب و کار با رویکرد متن کاوی

۵۲. داده کاوی در دنیای متن باز

۵۳. استفاده از تکنیک های داده کاوی در دسته بندی خودکار اسناد متنی

۵۴. بهبود دسته بندی متون بوسیله ترکیبی از تکنیک متن کاوی بیز ساده و درخت تصمیم

۵۵. استفاده از تکنیک های متن کاوی برای دسته بندی متون فارسی با مجموعه داده همشهری

۵۶. ارزیابی الگوی رفتاری مشتریان نسبت به برندهای شناخته شده در شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک متن کاوی

۵۷. پیش بینی شخصیت کاربران شبکه های اجتماعی از روی متن با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

۵۸. ارائه یک الگوریتم متن کاوی برای چالش تشخیص مخفف ها در متون زیست پزشکی

۵۹. استفاده ازداده کاوی درطراحی روش آموزش اثربخش متناسب با سبک یادگیری کارکنان

۶۰. آینده‎ نگاری علم در فناوری بادگیر: کاربرد چرخه حیات، متن‎کاوی و تحلیل خوشه ‎ای

۶۱. مدل هوشمند مبتنی بر روش متن کاوی برای تعیین زمینه فعالیت وب سایتها

۶۲. مروری بر متن کاوی و روش های آن

۶۳. مقایسه کارایی طبقه بندهای مختلف متن برای عقیده کاوی درنقدکالا

۶۴. متن کاوی متون فارسی در راستای طبقه بندی آن

۶۵. پایش فناوری با تکنیکهای پردازش زبان طبیعی و متن کاوی مقالات علمی

۶۶. فرآیند نوین پیش بینی نوآوری های فناورانه پیشرفته توسط تکنیکهای متن کاوی

۶۷. روشیموثربرای تشخیص هرزنامه با استفاده از رویکرد متن کاوی

۶۸. پیشرفت هایی در الگوریتم ها و نرم افزار متن کاوی
۶۹. تکنیکهای متن کاوی در سیستم های زیست پزشکی مدرن

۷۰. داده کاوی متنی برای جمع آوری مکانیزه داده های مراقبت سلامتی در سامانه اطلاعات مکانی: مطالعه موردی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقات (سمات) بخش سلامت

۷۱. بررسی تاثیر روش مربع کای برای انتخاب مشخصه ها در نظر کاوی متن فارسی

۷۲. تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی: کاربرد جدیدی از متن کاوی

۷۳. بکارگیری تکنیکی از داده کاوی برای بهبود کارآیی سیستم های استخراج اطلاعات از متن

۷۴. کاربرد متن کاوی (Text Mining) در مدیریت رابطه با مشتری - معرفی نرم افزار کاوشگر

با خرید این مقالات، فایل پی دی اف این مقالات برای شما ارسال می گردد. 

اگر در زمینه متن کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.