هوش مصنوعی و آینده حکمرانی بر جهان

هوش مصنوعی و آینده حکمرانی بر جهان


  • 405 بازدید

هوش مصنوعی آینده حکمرانی بر جهان را رقم خواهد زد، در ماه های اخیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حکمرانی بر جهان و نقش هوش مصنوعی صحبت های مطرح کرد  که نظر کارشناسان را به خود جلب کرد.
برخی از این صحبت ها را اغراق و برخی آن را ناشی از واقعیت دانسته اند. نکاتی وجود دارد که شایسته است به آن توجه گردد
تفسیر صحبت های دیگران همواره یکی از سخت ترین چالش ها می باشد زیرا معمولا فهم و درک منظور و هدف نهایی یک شخص نیاز به دانستن نیت او دارد که این موضوع در اغلب موارد ممکن نیست.

در این مورد نیز نمیتوان منظور پوتین درباره حکمرانی بر جهان را به طور دقیق درک کرد آیا منظورایشان برحکمرانی بر جهان حکمرانی اقتصادی یا امنیتی و سیاسی است؟
 اگر هدف حکمرانی اقتصادی باشد ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد موضوع بسیار پیچیده تر از آن است که آینده آن در گرو یک علم باشد، شاید آقای پوتین سعی کرده است با این جمله به اهمیت هوش مصنوعی در دنیای آینده توجهات را جلب کند بر کسی پوشیده نیست که هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی در انقلاب اطلاعاتی در دنیا دارد.
 هدف از هوش مصنوعی جایگزین کردن ماشین با مغز انسان است که در دنیای انفجار اطلاعات امروز امری ضروری است و جایگاه نظیری برای هوش مصنوعی قابل تصور است. ذکر این نکته ضروری می نماید که هوش مصنوعی نیز با چالش‌های بسیاری روبروست و حل این چالش‌ها در بسیاری از موارد وابسته به دیگر علوم است و تا زمانی که این علوم رشد نکنند هوش مصنوعی نیز نمی‌تواند بر این چالش‌ها فائق آید به عبارت دیگر دنیای علم دنیایی است که همه علوم تا حدودی به یکدیگر وابسته اند و برای پیشتازی در هوش مصنوعی باید علوم ریاضی فیزیک و علوم دیگر نیز پیشرفت کند.

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.