هویت فضای مجازی چیست؟

هویت فضای مجازی چیست؟


  • 1,525 بازدید

هر شخصی که در فضای مجازی حضور دارند هویتی برای خود تعریف می‌کند. در این هویت سعی می‌کند بنابر شرایط و مقتضیات فضای مجازی عمل نماید.

در جمله : People manage their online identities

می توان این موضوع را مشاهده کرد. در این جمله این نکته بیان شده است که افراد در شبکه های اجتماعی هویت خود را به بهترین شکل مدیریت می کنند. 

در فضای مجازی یکی از مهمترین چالش ها این است که یک فرد می تواند چندین هویت داشته و همه آن ها را مدیریت کند به طور مثال یک فرد چندین حساب فیس بوکی داشته باشد و با استفاده از این اکانت ها هر بخش هویتی خود را بروز دهد. بدین ترتیب هویت مجازی افراد هویتی است که در فضای اینترنت شکل می گیرد و می تواند یا نمی تواند با هویت واقعی فرد تطابق داشته باشد. 

هویت مجازی لزوماً نشان‌دهنده هویت فرد در دنیای واقعی نیست. در واقع تحلیل رفتارهای مجازی یک فرد لزوما به شناسایی شخصیت حقیقی او نمی انجامد. به طور مثال در روز سیزده بدر ایرانیان میلیون‌ها تن زباله به فضای مجازی سرازیر می کنند. ولی در فضای مجازی همه حامی فضای سبز و طبیعت هستند. این تناقضات همواره کارهای انجام شده برای تحلیل افراد در شبکه‌های اجتماعی را با چالش روبرو می‌کند. برای آشنایی با این چالشها به منبع زیر مراجعه کنید.

Representation and communication: Challenges in interpreting large social media datasets

در واقع سوالاتی که مطرح است این است بدین ترتیب است که:

  • هویت مجازی چقدر با هویت واقعی افراد تطابق دارد؟
  • اگر این تطابق مورد شک است آیا می توان تحلیلی که از نتایج این بررسی به دست آمده است معتبر باشد؟

چالش دیگر عدم تطابق دموگرافی شبکه‌های اجتماعی با دنیای واقعیست. در ایران بیش از ۵۰ درصد از مردم از اینترنت استفاده نمی کند چطور می‌توان رفتار آنها با استفاده از ۵۰ درصد دیگر تحلیل کرد؟

هویت مجازی الزاما نشان دهنده هویت واقعی افراد نیست بدین ترتیب تحقیقاتی که در حوزه هویت مجازی انجام داده می شود باید به سوالات چالش برانگیز این حوزه پاسخ دهند. 

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است!