پنجاه مقاله فارسی مرتبط با نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات

پنجاه مقاله فارسی مرتبط با نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات


  • 602 بازدید

 

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی چاپ شده است موضوعات مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و به چاپ رسیده است در این مجموعه پنجاه مقاله در حوزه  نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات ارائه شده است. عناوین برخی از این مقالات در لیست زیر مورد اشاره قرار گرفته است. 

طبقه بندی سودمندی و استفاده آسان نظرات با استفاده از لغتنامه برای مطالعه ی موردی گوشی همراه

بازشناسی الگو در فرایند نظر کاوی کاربران با کاربست برچسب واژگان سخن و قطبیت نظرات

بررسی رویکردهای استخراج جنبه در نظرکاوی

آشکارسازی خودکار طعنه در متون برخط فارسی با کمک الگوریتم های رده بندی

شناسایی ذهنیت متون زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

بررسی روش های انتخاب ویژگی در نظرکاوی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین با تمرکز بر روی زبان فارسی

بررسی نظر کاوی در شبکه های اجتماعی

مدل سازی استخراج نظرات قیاسی با کاربست راهکارهای یادگیری ماشین

نظرکاوی شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

بررسی نقش طبقه بندهای مختلف در نظرکاوی در زبان فارسی

بررسی مفاهیم، تاریخچه و کاربرد نظرکاوی

مقاله مروری مکانیزم های ارائه شده در نظرکاوی

تاثیر الگوریتم ابهام زدایی معنایی کلمه در دسته بندی سنجمان

مرور برخی از روش های موجود در زمینه ی نظرکاوی

تعیین قطبیت مفاهیم مبهم در دامنه دارو با استفاده همزمان از نشانه های مختلف بافتار

استفاده از روش یادگیری با ناظر جهت تعیین قطبیت متون با استخراج ویژگی های آن

بررسی چالشهای نظرکاوی در رسانه های اجتماعی

نظرکاوی جنبه گرا به کمک استخراج روابط معنایی

تعیین قطبیت به روش محاسبه ی میانگین مقادیر قطبیت مجموعه ترادف ها

ارائه یک رویکرد نظارتی برای تشخیص هرز نظرات جعلی

ارائه چارچوبی برای نظرکاوی در تجارت الکترونیک

بررسی تفاوت نظرکاوی بین کانالهای رسانههای اجتماعی و اثربخشی الگوریتمهای مختلف پردازش متن در این کانالها

ارائه روشی برای نظرکاوی در زبان انگلیسی با استفاده از لغت نامه والگوریتم K & S

ارائه چارچوبی برای نظرکاوی در تجارت الکترونیک

ارائه روشی جهت طبقه بندی نظرات افراد با استفاده از یادگیری ترکیبی

نظرکاوی در وب: رویکردها، الگوها و کاربردها

کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت

بررسی اجمالی درحوزه نظر کاوی

بررسی تاثیر روش مربع کای برای انتخاب مشخصه ها در نظر کاوی متن فارسی

عقیده کاوی در متون فارسی با استفاده از استخراج ویژگی توسط سیستم تطبیقی عصبی- فازی

با خرید این مقالات، فایل پی دی اف این مقالات برای شما ارسال می گردد. 

نظرکاوی(عقیده کاوی) چیست؟

انواع نظرکاوی کدامند؟

سرآغازی بر مبحث نظرکاوی؟

کاربردهای نظرکاوی،عقیده کاوی یا تحلیل احساس