پژوهشهای داخلی در استفاده از روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی

پژوهشهای داخلی در استفاده از روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی


  • 455 بازدید

فلاحتی و همكاران در پژوهشی با عنوان "مدل سازی اقتصاد سای های و تخمین فرار مالـیاتی در ایران با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی" با استفاده از تكنیك شبكه عصبی مصنوعی به بررسی و مدل سازی حجم اقتصاد پنهان و محاسبه میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج برآورد مدل شبكه عصبی نشان میدهد كه متغیرهای حجم دولت، نرخ خود اشتغالی و بازبودن اقتصادی از مهمترین عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد پنهان در ایران میباشد.

عباسی و همكاران در پژوهشی با عنوان "لزوم توسعه به کارگیری روشهای داده کاوی در حسابداری و حسابرسی" بیان كردند که امروزه پژوهشگران با توجه به توان بالای فناوری داده کاوی و هوش مصنوعی در پردازش پایگاههای دادههای بزرگ و یافتن الگوهای پیچیده و غیرخطی در آنها، از روشهای آماری به سمت روشهای هوش مصنوعی پیش میروند. نتایج آنها نشان میدهد که استفاده از روشها و روشهای داده کاوی حتی به حسابرسان این امکان را میدهد تا با استفاده از حداقل زمان و هزینه، گزارشی را ارائه کنند که مستند به روشهای علمی بوده و از اتکاپذیری و اطمینان بالایی برخوردار باشد. بنابراین، لزوم توسعه و به کارگیری روشهای داده کاوی در حوزه علوم مالی را، ضرورتی اجتنابناپذیر دانستند. 
باقرپور ولاشانی و همكاران در پژوهشی با عنوان "پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویكرد داده كاوی" با استفاده از سه روش داده كاوی شامل درخت تصمیم، شبكه های عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیك به پیش بینی گزارش حسابرس مستقل پرداختند. نتایج پژوهش حاكی از آن است كه میانگین دقت مدل حاصل از تكنیك درخت تصمیم از دو روش دیگر بیشتر بوده و این روش توانسته است گزارش حسابرسی را با میانگین 64.88 %پیش بینی كند.
موسوی و همكاران در پژوهشی با عنوان "فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده: یك مدل نظری" به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شكل گیری و گسترش پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. نتایج نشان داد كه با افزایش پرداختهای هزینهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی افزایش می یابد و به عبارتی تمكین مالیاتی كاهش خواهد یافت. همچنین، افزایش در احتمال رسیدگی و كشف فرار مالیاتی و افزایش نرخ جریمه، برای مواردی كه پرونده مالیاتی رسیدگی نمیشود، افزایش تمكین مالیاتی و در نتیجه كاهش فرار مالیاتی را موجب خواهد شد.
فراست و همـكاران در پژوهشـی با عنوان "داده كاوی و كاربرد آن در تصمیم گیری" به تشریح تكنولوژی داده كاوی در حوزه هوش محاسباتی و فرآیند استاندارد میان صنعتی داده كاوی کرسیپ پرداختند و یك طبقه بندی از كاربردهای این تكنولوژی در حوزه تصمیم گیریهای كسب و كار ارائه دادند. آنها بیان میكنند كه توان و قدرت تكنولوژی داده كاوی و مدلهای متنوعی كه این فناوری از آنها استفاده مینماید، ابزار مناسبی جهت اخذ تصمیمات مختلف در زمینه هایی مانند پیش بینی قیمت سهام، انتخاب سبد سهام و كشف تخلفات است.
کاربست روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی، محسن دستگیر و مریم غریبی 

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.