پیشینه پژوهش برای متن کاوی موضوعی رایانه ای قرآن کریم

پیشینه پژوهش برای متن کاوی موضوعی رایانه ای قرآن کریم


  • 721 بازدید

 پیشینه پژوهش با توجه به مبانی متن کاوی موضوعی برگرفته از تفسیر المیزان که توضیح آن در بخش های آینده می آید، این مبانی در تشکیل محتوا و قالب پیکره موضوعی برای کشف روابط معنایی میان آیات از آن پیکره مورد استفاده قرار گرفته، که تمامشان در کنار هم در زمینه تحقیقات مربوط در دانش داده کاوی، یک طرح ابداعی و ابتکاری اند، و پیشینه ای در این زمینه ندارند. فقط در اصل الگو قرار دادن یک کتاب تفسیری، تنها یک پروژه متن کاوی منتشر شده در سال ۲۰۱۲م، به عنوان پیشینه این تحقیق محسوب می شود، که تفسیر القرآن العظیم اثر ابن کثیر دمشقی (متوفای قرن ۸ ق) را مبنا قرار داده، و در مقاله ای با عنوان «QurSim: یک پیکره متنی برای ارزیابی ارتباط در متون کوتاه، توسط آقای عبدالباقی شرف، دانشجوی دکترای دانشگاه leeds انگلستان به راهنمایی استاد یهودی او آقای اریک اتول انجام گرفته است.
ابن کثیر شافعی مذهب با گرایش سلفی، در مقدمه تفسیر خود می نویسد: «اگر کسی بپرسد که بهترین طریقه تفسیر کدام است؟ جواب آن است که، صحیح ترین روش آن است که، قرآن با خود قرآن تفسیر شود» (ابن کثیر، ۱۶۱۹ق، ص۸- ۱۵).

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

انجام پایان نامه در حوزه متن کاوی

سختی و پیچیدگی زبان فارسی در حوزه متن کاوی

پیرو این روش تفسیری قرآن به قرآن، تحقیق QurSim آیات مرتبط ارائه شده در تفسیر ابن کثیر را مبنای ارزیابی محاسبات خود قرار داده است. این تحقیق با استفاده از محاسبات آماری میان تعداد ریشه های مشترک در آیات، یک وزن فاصله برداری میان دو آیه مشخص کرده و آیاتی که شباهت برداری بالای ۵۰ درصد داشته اند به عنوان مرتبط معرفی می کند، و در نهایت با اضافه کردن ریشه های لفظی واژگان مرجع ضمیر در هر آیه به بردار واژگانی آن آیه، به نتیجه ۱۱ درصد مطابقت با تفسیر رسیده است.
از این رو، تشابه کار ما با ایشان در نوع نگاه به مدل آیات مرتبط است، که هر دو منطبق با یک منبع تفسیری روش قرآن به قرآن را مبنا قرار داده ایم، اما تفاوت در آن است که تحقیق «QurSim» با توجه به سیاق لفظی، تشابه میان آیات را جست و جو می کند؛ در حالی که سعی ما در تحقیق حاضر بر یافتن تشابه در سیاق معنایی و موضوعی میان آیات بوده است؛ همچنین در تحقیق حاضر با عنایت به مبانی تفسیری علامه، یک وجه ارتباطی جدید در قالب مدل سوره ارائه شده است، که فراتر از آیات مرتبط با هر آیه، به ارتباط های مضاعف آیات در ساختار یک  پارچه سوره اشاره دارد.
از سوی دیگر تفسیر المیزان که مبنای پژوهش حاضر است، در بیان وجه ارتباط میان آیات، بسیار دقیق تر و عمیق تر از تفسیر ابن کثیر عمل کرده و تعداد آیات مرتبط ذکر شده ذیل هر آیه در تفسیر المیزان بسیار وسیع تر و گسترده تر از تفسیر مذکور است؛ برای نمونه تفسیر المیزان در آیه ۲۱ سوره حجر که علامه آن را از قله های توحیدی آیات قرآن دانسته و کانون نظر تحقیق حاضر است، در مجموع كل تفسیرش ۷۶ آیه مرتبط با آن را بیان می کند، در حالی که ابن کثیر حتی به یک آیه هم اشاره نکرده است.

متن کاوی موضوعی رایانه ای قرآن کریم، برای کشف ارتباطات معنایی میان آیات، بر مبنای تفسیر المیزان، شهرودی

اگر به پژوهش در حوزه متن کاوی علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه بی نظیر هفتاد و چهار مقاله فارسی در زمینه متن کاوی  و مجموعه های مشابه آن را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه متن کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.  

 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.