پیش بینی بیماری دیابت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی در استان کرمانشاه

پیش بینی بیماری دیابت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی در استان کرمانشاه


  • 883 بازدید

در این سلسله مقالات به مفاهیم و کاربرد های داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده پرداخته می‌شود. با توجه به حجم عظیم مقالات تولید شده در زبان فارسی در حوزه داده کاوی و علم داده، آکادمی داده تصمیم گرفت مقالات فارسی منتشر شده در این حوزه را خلاصه برداری کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این مقالات ابتدا با معرفی موضوع و کارهای انجام شده آغاز می شود و سپس مجموعه داده یا دیتاست تحقیق ارائه می شود و سپس پیاده سازی انجام شده در رپیدماینر، وکا یا پایتون ارائه شده و نتایج تحلیل می شود.

در این رشته نوشته ها ابتدا خلاصه ای از مقاله ارائه شده و سپس نتیجه گیری مقاله عینا آورده می گردد و سپس فایل پی دی اف آن نیز برای دانلود در اختیار محققین و پژوهشگران عزیز قرار می گیرد. 

داده کاوی چیست؟

مقدمه ای بر داده کاوی سلامت 

ابزارهای داده کاوی

در این پژوهش هدف، تشـــخیص درمـــان مناســـب بـــرای بیمـاران مبتلا به دیابت بـوده اسـت که بیشترین درصد درستی و کمترین درصد خطا را داشــته باشد. بــــه ایــــن منظــــور تحقیــق میــدانی بــر روی بیماران مبتلا بـه بیمـاری دیابـت انجــام گرفـت و داده هـای مربوطه مورد تجزیه وتحلیل قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه روال درمــانی بیمــاران با گرفتن آزمایش مداوم و تجویز داروی مناسب صورت میگیرد، بخشی از بهتـرین الگـور یتمهـای داده کـاوی بروی داده هـا توســط نرم افزار قدرتمنــد Weka بررســی شــد کــه بـرای بیماری دیابت بهتـرین الگـوریتمی کـه بـر روی داده هـای واقعـی بررسـی شــــده اسـت، الگــوریتم  Randomforest.Trees بــا احتمال 99.635% درصـد درسـتی و بــا احتمال 0.365% درصــد نادرســتی انتخاب شد.

این مقاله از طریق لینک قابل دسترسی است و محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

اگر به پژوهش در حوزه استفاده از داده کاوی برای پیش بینی بیماری علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه استثنائی و بی نظیر مجموعه مقالات فارسی شامل بیش از دویست مقاله در مورد پیش بینی و تشخیص بیماری دیابت  و مجموعه های مشابه  را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه استفاده از داده کاوی برای پیش بینی بیماری در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.