چرا شبکه های اجتماعی در تحلیل رفتار افراد مهم است؟

چرا شبکه های اجتماعی در تحلیل رفتار افراد مهم است؟


  • 546 بازدید

شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین پدیده های دنیای دیجیتال است که امروزه به مهمترین دستاورد فضای مجازی تبدیل شده است. شبکه های اجتماعی بخش دائمی زندگی مردمان دنیای مدرن هستند. وجود شبکه های اجتماعی اینقدر موضوع جدی در زندگی افراد است که موضوعاتی مثل اعتیاد به شبکه های اجتماعی مطرح است و کمپ هایی برای ترک این اعتیاد طراحی شده اند.

در این بین از شبکه های اجتماعی برای تحلیل رفتار افراد استفاده می شود. بنابر ادعای انجمن قلب آمریکا در سال های آتی موقعیت و رفتار اجتماعی یک فرد مهم ترین نشان دهنده و نشانه وضعیت روحی و جسمی فرد است. 

نحوه حضور یک فرد در اجتماع، مهمترین نشانه وضعیت روحی و جسمی است. این جمله باعث شده است محققین بیش از بیش به نحوه رفتار افراد در شبکه های اجتماعی رجوع کنند تا افراد بشر را بهتر بشناسند. 

در واقع داده کاوی از مجموعه داده های ایستا به داده کاوی شبکه های اجتماعی تبدیل خواهد شد. 

آکادمی داده، dataacademy.ir

در حدود پنجاه مقاله فارسی در مورد تحلیل رفتار در شبکه های اجتماعی برای اشخاصی که به موضوع تحلیل رفتار در شبکه های اجتماعی علاقه مند هستند. 

کپی برداری بدون ذکر منبع، بر اساس قانون جرایم اینترنتی و مادۀ دوازدهم فصل سوم قانون جرائم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است!

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.