کاربرد هوش کسب و کار در موفقیت پرتالهای تجاری (مطالعه موردی سازمان بورس و اوراق بهادار)

کاربرد هوش کسب و کار در موفقیت پرتالهای تجاری (مطالعه موردی سازمان بورس و اوراق بهادار)


  • 557 بازدید

 آکادمی داده  که به زودی پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد سالهاست به دنبال ایجاد محتوای مفید برای علاقه مندان علوم داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط است.  آکادمی داده  امیدوار است با این اقدامات بتواند اثری هر چند اندک در افزایش آگاهی علاقه مندان به این حوزه ها داشته باشد. در این سری مقالات  آکادمی داده  تلاش دارد مقالات جالب، جدید، پر محتوا و اثرگزار را در علوم داده‌کاوی، متن کاوی، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط ارایه نماید. در این سری مقالات ابتدا مقدمه و سپس نتیجه گیری مقالات ارایه شده است و سپس‌ فایل پی دی اف مقاله برای دانلود رایگان علاقه مندان توسط  آکادمی داده تهیه شده و قابل دانلود است.

چکیده 
امروزه بسیاری از مدیران نقش اساسی هوش کسب و کار را در کسب مزیت رقابتی و تصمیم گیریهای مهم سازمانی را درک نموده اند. از این رو ایجاد سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر هوشمندی کسب و کار و ابزارهای آن مانند پرتالهای سازمانی و تجاری از مسائل اصلی سازمانها در محیط پویای امروزی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی کاربرد هوش کسب و کار در موفقیت پرتال تجاری سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت وابسته به آن رایان بورس می باشد و بر اساس نوع هدف کاربردی است و روش بکار گرفته شده توصیفی می باشد و از نظر شیوه مداخله متغیرها به طور کلی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده و همچنین انجام تحلیل عاملی اکتشافی متغیرها و بررسی روایی سوالات پرسشنامه بوسیله تکنیکهای تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و شاخص KMO و بررسی پایایی سوالات پرسشنامه بوسیله تکنیک آلفای کرونباخ و برای رد با تایید فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داده که رابطه معناداری میان کیفیت سیستم پرتال و استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال وجود دارد و کیفیت اطلاعات بر استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال موثر است. بنظر می رسید که رضایت کاربر از پرتال و استفاده از پرتال رابطه معناداری دارند اما نتایج ، این موضوع را رد کرد و رضایت کاربر از پرتال ، تاثیر معناداری بر استفاده از پرتال ندارد و استفاده از پرتال بر رضایت کاربر از پرتال موثر است. رابطه معناداری میان کیفیت خدمات و استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال وجود دارد و استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال بر موفقیت پرتال موثر می باشد.

نتیجه گیری
نتایج توصیفی در دو بخش ارائه می شود. بخش اول مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری انتخاب شده می باشد و بخش دوم مربوط به آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق می باشد ، در مورد ویژگی های جمعیت شناختی ، نتایج نشان می دهد که نمونه انتخابی ، بیشتر از میان کارکنان، مردان ، رده سنی کمتر از ۳۰ سال و در سطح لیسانس بوده اند . در مورد متغیرهای تحقیق نتایج نشان می دهد که همه متغیرهای تحقیق از لحاظ سطح میانگین و پراکندگی ، در وضعیت نزدیکی قرار دارند. با این حال متغیر « کیفیت اطلاعات » میانگین بیشتری نسبت به دیگر متغیرها داشت که نشان می دهد که بیش از سایر موارد نظر مثبت پاسخگویان را به همراه داشته است و نتایج استتباطی حاصل از این تحقیق به شرح زیر می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داده که رابطه معناداری میان کیفیت سیستم پرتال و استفاده از پرتال ورضایت کاربر از پرتال وجود دارد و کیفیت اطلاعات بر استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال موثر است. بنظر می رسید که رضایت کاربر از پرتال و استفاده از پرتال رابطه معناداری دارند اما نتایج ، این موضوع را رد کردو رضایت کاربر از پرتال ، تاثیر معناداری بر استفاده از پرتال ندارد و استفاده از پرتال بر رضایت کاربر از پرتال موثر است، رابطه معناداری میان کیفیت خدمات و استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال وجود دارد و استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال بر موفقیت پرتال موثر می باشد.

این مقاله توسط آکادمی داده تهیه شده است و از طریق لینک قابل دسترسی است. محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

مجموعه مقالات فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار  که شامل چهار صد 400 مقاله فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار است به صورت یکجا نیز از طریق لینک قابل دسترسی هستند. 

 

اگر در حال پژوهش در حوزه داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.