کاربست روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی

کاربست روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی


  • 807 بازدید

فعالیتهای فرار مالیاتی، همواره از مسائل مهم و مسئله ساز در هر كشوری بوده است. به منظور تحقق بخشیدن به منافع حاصل از هزینه های ارزشمند، هرچند محدود، برای تشخیص فرار مالیاتی، مقامات مالیاتی نیاز به مصرف منطقی منابع خود را دارند(وو و همكاران، 2012 ) هوش تجاری به طور کلی و داده كاوی  به طورخاص، ابزارهای مؤثری برای افزایش كارایی و اثربخشی تشخیص فرار از پرداخت مالیات هستند (فدایرو و همكاران، 2008 ) .ایالات متحده آمریكا یكی از اولین كشورها در اعمال روشهای داده كاوی برای تشخیص فرار مالیاتی و در نتیجه جبران مالیات پرداخت نشده بوده است (هوور، 2009 ) . سانجینی گزارش میدهد كه ایالت تگزاس با استفاده از یك سیستم هوش تجاری، 362 میلیون دلار زیان مالیاتی دولت را بازیافت نموده است، به همین دلیل مقامات مالیـاتی در تـگزاس به شدت متعهد به استفاده از روشهای داده كاوی برای كشف گزارش مالیاتی مشكوك هستند. 

 یكی از موارد كاربردی فرار مالیاتی كه با توجه به مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد این است كه طبق مفاد این ماده قانونی، سازمان امور مالیاتی میتواند اظهارنامههای مؤدیان مالیاتی را بدون رسیدگی قبول كند و فقط تعدادی از آنها را بهصورت نمونه گیری رسیدگی کند. مؤدیانی كه اظهارنامه آنها در اجرای این ماده مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی كه سود مشمول مالیات قطعی با سود مشمول مالیات ابرازی آنها بیش از 15 %اختالف داشته باشد، طبق ماده 194 همان قانون مشمول جریمه خواهند بود. مفاد ماده 158 ق.م.م تاكنون برای رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی به وسیله اشخاص حقیقی استفاده شده است. با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال 1387 و مروری بر برنامههای راهبردی سازمان امور مالیاتی كشور، این امر آشکار میگردد كه فرایند تشخیص مالیات به سمت خوداظهاری مؤدیان مالیاتی در حركت است و به نظر میرسد در آیندهای نه چندان دور، مفاد ماده 158 ق.م.م در رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی به وسیله اشخاص حقوقی نیز تسری یابد. به هر روی، در این پژوهش میزان 15 %موضوع ماده 194 ق.م.م به اشخاص حقوقی نیز تسری داده شده تا مبنایی برای قضاوت در مورد وجود یا نبود فرار مالیاتی برای شركتهای مورد آزمون فراهم آورد. با توجه به مطالب مطرح شده این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بهكارگیری قواعد وابستگی برای كشف الگوها و قواعد مرتبط بین متغیرهای تأثیرگذار بر فرار مالیاتی شركتها امكانپذیر است؟ 
کاربست روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی، محسن دستگیر و مریم غریبی 

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.