کارهای انجام شده برای کشف تقلب

مقالات مرتبط با کارهای انجام شده برای کشف تقلب با داده کاوی ارائه می شود.
  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد