درباره ما

علم داده، یکی از فیلدهایی است که درباره روش‌ها، فرآیندها و سیستم‌های استخراج دانش از داده مطالعه می‌کند. قدرت در اختیار کسانی است که دانش بیشتری دارند. بزرگان بسیاری درباره رابطه قدرت و دانش سخن گفته‌اند. امروزه استخراج دانش از داده‌های خام و استفاده از آن‌ها ایجاد قدرت و ثروت می‌کند. با توجه به اهمیت و حساسیت علم داده، این موضوع در کشور ما کمتر موردتوجه قرارگرفته است. آکادمی داده با انتشار مقالات متعدد در حوزه علم داده مانند داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، آمار و اقتصاد سنجی سعی دارد گامی در جهت افزایش علم و آگاهی متخصصین این حوزه بردارد. هدف اصلی انتشار این مقالات رشد هر چه بیشتر علاقه‌مندان علم داده است. مشاوره پژوهشی دانشجویان عزیز قدم دیگری است که توسط تیم آکادمی داده برداشت‌شده است. آکادمی داده افتخار دارد در سالیان فعالیت خود بیش از یک‌صد پژوهش از سرتاسر کشور را همراهی کرده است. انجام پروژه‌های تخصصی علم داده نیز از سالیان آغازین موردتوجه گروه آکادمی داده بوده است که با گسترش توجه به این علم تعداد این پروژه‌ها نیز در بخش دولتی و خصوصی در حال افزایش است.

{{detail.h1_tag}}

{{detail.display_name}}

{{author.author_name}}

{{detail.full_name}}

Published on {{detail.created_at| date}} {{detail.duration}}

  • {{detail.date}}
  • Views {{detail.downloads}}
  • {{detail.time}} {{detail.time_zone_code}}

Registrants:{{detail.downloads}}

Downloaded:{{detail.downloads}}

About the On-Demand Webinar

About the Webinar

Hosted By

{{author.author_name}}

{{author.author_name}}

{{author.about_author}}

About the E-book

View On-Demand Webinar

Register Now!

First Name*
Last Name*
Email*
Company*
Phone Number*

View On-Demand Webinar

Register Now!

Webinar Expired

Download the Ebook

Email
{{ queryPhoneCode }}
Phone Number {{ detail.getCourseAgree?'*':'(optional)'}}

Show full article video

About the Author

{{detail.author_biography}}

About the Author

{{author.about_author}}