نویسنده وبلاگ

تولید کنند محتوای مرتبط با علم داده:

------------------------------------------------------------------------

یکی از مهمترین اهداف آکادمی داده تولید محتوای فارسی در حوزه علم داده است. اگر در هر یک از حوزه ها زیر تخصص دارید و توانایی تولید محتوا را در خود می بینید. آکادمی داده با افتخار آماده همکاری با شماست:

 • داده کاوی
 • متن کاوی
 • نظر کاوی
 • داده های کلان
 • شبکه های اجتماعی
 • کاربردهای داده کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط 
 • هوش مصنوعی
 • الگوریتم های ماشین یادگیری
 • یادگیری عمیق

{{detail.h1_tag}}

{{detail.display_name}}

{{author.author_name}}

{{detail.full_name}}

Published on {{detail.created_at| date}} {{detail.duration}}

 • {{detail.date}}
 • Views {{detail.downloads}}
 • {{detail.time}} {{detail.time_zone_code}}

Registrants:{{detail.downloads}}

Downloaded:{{detail.downloads}}

About the On-Demand Webinar

About the Webinar

Hosted By

{{author.author_name}}

{{author.author_name}}

{{author.about_author}}

About the E-book

View On-Demand Webinar

Register Now!

First Name*
Last Name*
Email*
Company*
Phone Number*

View On-Demand Webinar

Register Now!

Webinar Expired

Download the Ebook

Email
{{ queryPhoneCode }}
Phone Number {{ detail.getCourseAgree?'*':'(optional)'}}

Show full article video

About the Author

{{detail.author_biography}}

About the Author

{{author.about_author}}