متن کاوی

متن کاوی یکی از حوزه های داغ و مورد توجه داده کاوی است. گستردگی متون نیازی به توضیح ندارد. در این قسمت در مورد متن کاوی مطلب منتشر می شود




  • آکادمی داده
  • آکادمی داده هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری ندارد *** آدرس دفتر آکادمی داده: منطقه آزاد ماکو - بازرگان *** ایمیل تارنما dataacademyir@gmail.com می باشد