پژوهشهای خارجی در استفاده از روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی

پژوهشهای خارجی در استفاده از روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی


  • 1,046 بازدید

 گاماجیس و همكاران در پژوهشی با عنوان "مدل پشتیبان تصمیم گیری برای وصول درآمـدهای مالیاتی در یونـان" مدل پارامتریك ماركوف را برای فرار از پرداخت مالیات به وسیـله شـركتهای یونانی پیشنهاد كردند. آنها این مدل را برای شناسایی پارامترهای مالـیاتی مؤثر و منصفانه به كار گرفتند و رفتار مطلوب شركتها را با توجه به این پارامترها محاسبه كردند. آنها بیان نمودند كه با توجه به اینكه مالیات بر مجموع درآمد در یونان یك اولویت بالا در نظر گرفته شده است، به عنوان گزینه مالیاتی جایگزین، فرار از پرداخت مالیات را افزایش میدهد. 

راویسانكار و همكاران در پژوهشی با عنوان "تشخیص تقلب در صورتهای مالی و متغیرهای انتخاب شده با استفاده از روشهای داده كاوی" به شناسایی شركتهایی كه به تقلب در صـورتهای مالی متوسـل میشوند پرداختند. آنـها روشهای داده كاوی را بر روی مـجموعهای از دادههای شركتها در دو مرحله آزمون كردند. در مرحله اول با انتخاب 18 ویژگی، شبكه های عصبی احتمالاتی از بین تمامی روشها برتر بود و در مرحله دوم نیز با انتخاب 10 ویژگی، شبكه های عصبی احتمالاتی و برنامه نویسی ژنتیک با حاشیه دقت برابر نسبت به سایر روشها برتر بودند. 
هاشم زاده و همكاران در پژوهشی با عنوان "تقلب مالیاتی شركتها و حسابرسی مطلوب" یكی از موارد تقلب را ادعای بیش از حد برای تخفیف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی میدانند و نشان دادند كه وجود تقلب نمیتواند تصمیمات خروجی واقعی شركت و سیاستهای مالیاتی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین باید منابع حسابرسی را برای شناسایی شركتهای درگیر در تقلب و نیز برای واسطه هایی كه مدارك جعلی عرضه میكنند مورد استفاده قرار داد. با این وجود، آنها با مفروضات معقول نشان دادند كه این منابع باید برای شناسایی شركتها و نه واسطهها متمركز شود.
چن و همکاران در پژوهشی با عنوان "استفاده از روشهای داده كاوی و شبكه های عصبی 4 برای پیش بینی مـدل اضـطراب مالی" از شبكه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی تقلب مصنوعی استفاده کردند و نشان دادند که شبكه های عصبی مصنوعی از دقت بالایی در کشف تقلب برخوردارند. 
كایركاس و همكاران در پژوهشی با عنوان "روشهای داده كاوی برای تشـخیص صورتهای مالی جعلی" به بررسی اثربخشی روشهای طبقه بندی داده كاوی در 76 شركت تولیدی یونانی برای شناسایی شركتهایی كه صورتهای مالی جعلی منتشر میكنند پرداختند. آنها بیان كردند كه در تشخیص تقلب مدیریت، حسابرسان میتوانند با استفاده از روش های داده كاوی در كارشان تسهیل ایجاد كنند. آنها در پژوهش خود سودمندی شبكه های عصبی، شبكه های باور بیزین و درختهای تصمیم گیری در شناسایی صورتهای مالی جعلی بررسی كردند.
کاربست روشهای داده كاوی به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتی، محسن دستگیر و مریم غریبی 

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.